Skoči do osrednje vsebine

Razglašeni zmagovalci Agro Hi-tech natečaja za leto 2023

Na osmi Agro Hi-tech konferenci, ki jo strokovno in finančno podpira tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), so razglasili zmagovalce Agro Hi-tech natečaja 2023. Osrednja tema letošnje konference o novih tehnologijah v agroživilstvu je bila trajnostna preobrazba živinoreje.

predstavnik fakultete s plaketo v roki, zraven stoji novinarka

Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani - zmagovalka v kategoriji najboljša Hi-tech ideja | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 / 3

Natečaj Agro Hi-tech spremlja razvoj in vpeljavo sodobnih tehnologij pri pridelavi, predelavi in trženju kmetijskih pridelkov ter hrane. Strokovna komisija, v kateri sta bila tudi državni sekretar MKGP dr. Blaž Germšek in Boštjan Bidovec z direktorata za kmetijstvo, je za letošnje zmagovalce razglasila ljubljansko Fakulteto za računalništvo in informatiko za program za nadzor polj s strojnim vidom v kategoriji najboljše Hi-tech ideje, Zadrugo skupina vrtovi panonski za sledljivost svežega sadja in zelenjave v kategoriji najboljšega uporabnika novih tehnologij v agroživilstvu in podjetje YieldGap za storitev analize tal ter svetovanja glede gnojenja in setve v kategoriji najboljšega ponudnika novih tehnologij v agroživilstvu.

Fakulteta za računalništvo in informatiko je z italijanskim podjetjem Geo-K v sklopu evropskega projekta Agriadapt razvila program za nadzor polj s strojnim vidom. Nova tehnologija omogoča prepoznavanje plevela v različnih fazah rasti na podlagi posnetkov z dronov. Storitev je primerna tudi za cenejše drone, kar pomeni, da jo bodo lahko uporabljale tudi manjše kmetije.

Zadruga Skupina vrtovi panonski iz Murske Sobote povezuje sto kmetij večinoma iz Pomurja, ki skupaj integrirano pridelajo več kot 500 ton svežega sadja in zelenjave na leto. Njihove pridelke prek kratke dobavne verige Zelena točka dostavlja več kot 150 trgovinam, gostilnam, hotelom, šolam in drugim javnim ustanovam. Do konca leta bo zadruga digitalizirala vso pridelavo od setve do obiranja pridelkov in prodaje za vse pridelke kmetij, ki so kooperanti zadruge. Tak sistem sledljivosti bo vzpostavila tudi za živila s kmetij, ki jih prodaja prek Zelene točke.

Slovensko podjetje YieldGap kmetovalcem ponuja analizo tal, ki pove, kakšna je njiva na posameznem delu. Z algoritmi v YieldGapu izračunajo količino gnojila, ki je dejansko potrebna na vsakem delu njive, in gojenje tudi opravijo, saj večina kmetov nima tako tehnološko napredno opremljenih strojev za precizno gnojenje. Na osnovi podatkov iz analize tal pripravijo setveni in gnojilni načrt. Podjetje zagotavlja tudi tako imenovano pametno žetev, ko vsakih pet metrov s kombajnom izmerijo količino pridelka.

V okviru konference so bili predstavljeni trendi v razvoju trajnostnih tehnologij v živinoreji ter primeri dobrih praks, možnosti za financiranje novih tehnologij ter trendi v prehranskih navadah in inovacije v mesno predelovalni industriji. Partner projekta je tudi MKGP, ker napredne tehnologije pomagajo izboljšati učinkovitost in produktivnost kmetijskih operacij, zmanjšujejo negativni vpliv kmetijstva na okolje in izboljšujejo kakovost hrane.