Skoči do osrednje vsebine

Previdnost pri odločitvi za nakup blaga pri družbi Vročina, d. o. o. iz Novega mesta

Na podlagi več prejetih prijav potrošnikov in opravljenih inšpekcijskih nadzorih, obveščamo javnost o načinu poslovanja družbe Vročina, hlajenje in ogrevanje, d. o. o. iz Novega mesta.

V opravljenih inšpekcijskih nadzorih smo namreč ugotovili, da družba Vročina, hlajenje in ogrevanje, d. o. o. po prejetju avansnega plačila za dobavo in montažo toplotnih črpalk teh ne dobavi v dogovorjenem roku in tudi ne kasneje. Prav tako potrošniku po odstopu od pogodbe zaradi neizpolnitve obveznosti brez odlašanja ne vrne prejetih plačil.

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) določa, da podjetje svojo obveznost iz pogodbe izpolni brez odlašanja, vendar najpozneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili drugače. Če podjetje ne izpolni svoje obveznosti iz pogodbe v dogovorjenem roku, mu potrošnik določi primeren dodatni rok za izpolnitev pogodbe. Če podjetje niti v dodatnem roku, ki mu ga določi potrošnik, ne izpolni svojih obveznosti, lahko potrošnik odstopi od pogodbe. ZVPot-1 določa tudi primere, v katerih lahko potrošnik odstopi od pogodbe, ne da bi podjetju pustil dodaten rok za izpolnitev svojih obveznosti, in sicer, če podjetje zavrne dostavo blaga, izvedbo storitve ali dobavo digitalne vsebine, ki je dobavljena na materialnem nosilcu podatkov, če je glede na okoliščine ob sklenitvi pogodbe dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe ali če potrošnik pred sklenitvijo pogodbe podjetje obvesti, da je dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe. Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu mora podjetje brez odlašanja vrniti vsa opravljena plačila.

Ker smo v inšpekcijskih nadzorih ugotovili, da družba Vročina, hlajenje in ogrevanje, d. o. o. iz Novega mesta ne upošteva zakonskih obveznosti, smo izdali več upravnih odločb, s katerimi smo družbi naložili izpolnitev zakonskih obveznosti. V nekaterih primerih smo že uvedli tudi izvršilne postopke zaradi prisilne izpolnitve obveznosti iz izdanih upravnih odločb.

Potrošnikom svetujemo previdnost pri odločitvi za nakup blaga pri družbi Vročina, hlajenje in ogrevanje, d. o. o. iz Novega mesta, saj obstaja velika verjetnost, da potrošniki blaga po plačilu avansa ne bodo prejeli, prav tako bi lahko bilo oteženo tudi vračilo plačanega avansa.