Skoči do osrednje vsebine

Obisk norveškega izobraževalnega centra za zaposlene v zaporih

Generalni direktor mag. Bojan Majcen je skupaj s sodelavci trenutno na Norveškem, kjer so obiskali izobraževalni center za zaposlene v zaporih ter strožje varovan zapor v bližini Osla.

Obisk Norveške je izveden v okviru evropskega projekta Okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega osebja, ki poteka od septembra 2021 in se končuje decembra 2023. Za Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij je ključen z več vidikov, saj nagovarja pomembne cilje za prihodnost slovenskega zaporskega sistema: večjo strokovnost zaporskega osebja, z okrepljenimi zmogljivostmi za usposabljanje ter izboljšanje obravnave in učinkovitejšo ponovno vključitev zaprtih oseb z razvojem modela za oceno tveganj in potreb.

V sklopu evropskega projekta so bile pripravljene strokovne podlage za ustanovitev Penološke akademije v Sloveniji in s tem razlogom je Svet Evrope, ki je preko Evropske komisije vključen v izvedbo projekta, organiziral obisk Norveške za izmenjavo dobrih praks in izkušenj na tem področju.

Slovenskim predstavnikom so vodstveni delavci norveške zaporske uprave predstavili njihov zaporski sistem in organiziranost ter delovanje centra za izobraževanje za zaposlene KRUS. Norveški predstavniki so slovenskim kolegom in predstavnikoma Sveta Evrope predstavili tudi proces vzpostavitve akademije oziroma centra za izvedbo izobraževanj za zaposlene, njeno organizacijsko strukturo, izobraževalne programe za začetna in nadaljevalna usposabljanja, metodologijo in najboljše prakse pri izvedbi izobraževanj, potrebno opremo in prostorske možnosti ter pomen raziskovalnega vidika v izobraževalnem procesu. Delegacija si je v nadaljevanju ogledala strožje varovan zapor Romerike v bližini norveške prestolnice. Slednji je eden od zaporov, kjer se izvaja praktični del usposabljanja zaposlenih.