Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje Odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj na visoki ravni

V Parizu se je zaključilo Zasedanje Odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj na visoki ravni, namenjeno pregledu in razpravi o izzivih razvojnega sodelovanja v razmerah, ko se na globalni ravni povečujejo razvojne in humanitarne potrebe, število konfliktov in nesreč, posledic podnebnih sprememb, ter zmanjšuje napredek pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

Skupinska fotografija udeležencev zasedanja
1 / 2

Države članice Odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj na visoki ravni (v angleščini Organisation for Economic Co-operation and Development's Development Assistance Committee - OECD DAC) so sprejeli skupno izjavo oziroma komunike, ki daje usmeritve za delo DAC za naslednji dve leti. Zavzele so se za krepitev prizadevanj za izpolnjevanje zavez iz Agende 2030; za podporo trajnostni in pravični rasti ter digitalnemu, zelenemu in socialnemu prehodu; okrevanju in obnovi Ukrajine ter podporo boju proti podnebnim spremembam in onesnaženosti ter zaščiti biodiverzitete.

Članice OECD DAC bodo tudi aktivno prispevale k velikim mednarodnim srečanjem v prihodnjih dveh letih (COP28, 4. konferenca OZN o SIDS, Vrh za prihodnost in tako naprej) ter krepile sodelovanje z drugimi donatorji in si prizadevale za širjenje in spoštovanje mednarodnih praks in standardov OECD DAC. V izjavi OECD DAC poudarja, da je potrebno nadaljevati s prizadevanji za povečevanje uradne razvojne pomoči, tudi z mobiliziranjem dodatnih finančnih virov in investiranja v cilje trajnostnega razvoja.

Zasedanja se je udeležil generalni direktor Direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Edvin Skrt.