Skoči do osrednje vsebine

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij vključena v projekt Pravne sprehajalnice

V Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ljubljana smo gostili projekt Pravne sprehajalnice, v sklopu katerega so dijaki dveh gimnazij med drugim spoznavali poslanstvo zapora.

Projekt Pravne sprehajalnice poteka pilotno v okviru predmeta Aktivno državljanstvo, Zavod Open pa je k sodelovanju v projektu pritegnil deležnike v sklopu petih različnih pravnih vsebin. Kazenskopravna sprehajalnica Od zločina do kazni je nastala v sodelovanju z Okrožnim sodiščem v Ljubljani, Vrhovnim državnim tožilstvom in Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS). Kazenskopravna sprehajalnica v Ljubljani je vključevala igrano obravnavo na Okrožnem sodišču v Ljubljani, po kateri je dijake pred ZPKZ Ljubljana sprejel direktor zavoda Denis Perše. Prva kazenskopravna sprehajalnica bo v tem tednu izvedena tudi v Mariboru, vanjo pa bosta vključena tamkajšnji zavod za prestajanje kazni zapora in sodišče.

Namen projekta Pravne sprehajalnice je dijakom in dijakinjam slovenskih srednjih šol približati pravne vsebine v obliki obiskov pravnih institucij in sprehodov po pravno pomembnih točkah.  Mladim se na ta način predstavi pravna področja in pravne institucije ter poklice, ki v njih opravljajo delo. V URSIKS smo zato z veseljem pristopili k sodelovanju - z namenom, da mladim predstavimo poslanstvo zapora in programe, ki v njem potekajo, da bi zaprte osebe po prestani kazni lahko zaživele drugače. Dijakom smo predstavili tudi poklice, ki delujejo v zaporu in njihove naloge - delo pravosodnih policistov, strokovnih delavcev, inštruktorjev in vseh, ki so nepogrešljivi pri obravnavi zaprtih oseb in pri nemotenem življenju v zaporu.