Skoči do osrednje vsebine

Nuklearna elektrarna Krško po uspešnem popravilu poškodovanega cevovoda ponovno v zagon

Uprava za jedrsko varnost (URSJV) je prejela poročilo Nuklearne elektrarne Krško (NEK) o dogodku in popravilu poškodovanega cevovoda ter izvedenih takojšnjih in kratkoročnih akcij za ponovni zagon elektrarne.

V NEK so do 5. novembra zamenjali del cevovoda sistema za varnostno vbrizgavanje, kjer je bilo ugotovljeno puščanje na zvaru in preventivno tudi del cevovoda za varnostno vbrizgavanje na drugi strani reaktorja, kjer sicer puščanja ni bilo. Po uspešno izvedeni kontroli vgrajenih materialov in zvarov na cevovodih se je pristopilo k običajnim aktivnostim prehoda elektrarne v stanje kritičnosti in ponovni zagon.

URSJV je redno spremljala dela med sanacijo in bila med izrednim remontom vsakodnevno obveščena o vseh načrtovanih aktivnostih sanacije cevovoda in nato tudi o sami izvedbi teh aktivnosti in rezultatih pregledov. URSJV je s podporo pooblaščenih organizacij ocenila tudi kakovost opravljenega dela v NEK.

NEK je na URSJV dostavila poročilo o dogodku in popravilu poškodovanega cevovoda ter izvedenih takojšnjih in kratkoročnih akcij za ponovni zagon elektrarne. V okviru kratkoročnih akcij so bile med drugim izvedene neporušne preiskave odrezanih cevovodov, preverjeni funkcionalni testi blažilnikov sunkov na cevovodih za varnostno vbrizgavanje ter vzpostavljen sistem za spremljanje temperature na cevovodih varnostnega vbrizgavanja. V okviru dolgoročnih korektivnih akcij bo NEK izvedla podrobno analizo vzroka za pojav razpoke. Oba odrezana dela cevovodov sta bila poslana na analizo v tujino, kjer se bodo v ustreznem laboratoriju v vroči celici izvedle porušne in metalografske raziskave materiala in zvarov. Glede na zaključke analize bo NEK po potrebi izvedla dodatne tehnične ukrepe.

Zamenjava obeh delov cevovodov je bila zaradi radioaktivnega sevanja v bližini reaktorske posode kot tudi kontaminiranosti cevovodov zahtevno opravilo. Noben delavec ni prejel doze, ki bi presegala zakonsko omejitev. Skupna izmerjena doza sevanja vseh delavcev je bila manjša od doze, ki je bila načrtovana pred izvedbo del. Osebje NEK se je za aktivnost popravila cevovoda dobro pripravilo, sprejelo ukrepe za zaščito delavcev in izvedlo učinkovito dekontaminacijo delovišča in cevovodov.

Vpliv izrednega remonta na okolje in prebivalstvo je bil zelo majhen in primerljiv z vplivom med običajnim obratovanjem NEK. Plinski izpusti v okolje so med izrednim remontom bili nekoliko višji, vendar primerljivi s količinami radioaktivnih snovi, ki se izpuščajo med rednimi remonti. Vsi radioaktivni izpusti so bili veliko nižji od dovoljenih mejnih vrednosti, ki so določene za NEK.

NEK bo predvidoma v prihodnjih dneh pričela dobavljati električno energijo v elektroenergetsko omrežje.