Skoči do osrednje vsebine

Novela zakona o skladnem regionalnem razvoju bi spodbudila regionalne projekte

Namen sprememb zakona je tudi krepitev že obstoječih razvojnih regij. »Želimo si bolj enakomeren razvoj razvojnih regij in hkrati zmanjšati razvojni zaostanek manj razvitih območij. S spremembo želimo zagotoviti pravno podlago, da lahko država na razvojne regije prenese več nalog, ne le črpanja evropskih sredstev ter opredeliti na kakšen način zagotoviti ustrezna sredstva za delovanje.«

Državna sekretarka Andreja Katič se je v Slovenski Bistrici udeležila 11. redne seje Državnega sveta, kjer je svetnice in svetnike seznanila z izhodišči sprememb Zakona o skladnem regionalnem razvoju, ki jih pripravlja Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Poudarila je, da je v izhodišča sprememb zakona ponovno umeščena strategija regionalnega razvoja, s ciljem prepoznavanja pomembnosti regionalnega razvoja in vključevanja vseh resorjev v razvoj. »S Strategijo regionalnega razvoja želimo dati regionalnemu razvoju potrebno težo in ga posledično tudi učinkoviteje spremljati in vrednotiti. Zelo pomembno se nam zdi, da v zakonu jasneje in ustrezneje uredimo spremljanje in vrednotenje regionalne politike na način, da bomo s kvalitetnimi kazalniki učinkovito spremljali rezultate na področju regionalnega razvoja, jih vrednotili in na tej podlagi tudi ustrezneje ter hitreje načrtovali ukrepe v okviru regionalne politike.«

S spremembami in dopolnitvami obstoječega zakona želi ministrstvo omogočiti regijam, da bodo v večji meri kot sedaj same odločale o izbiri tistih regijskih projektov, ki so zanjo najbolj pomembni. V izvajanje regionalne politike pa želi tudi bolj aktivno vključiti druge resorje.

Državna sekretarka je predstavila predvideno časovnico priprave sprememb zakona, osnutek sprememb in dopolnitev bo predvidoma pripravljen januarja 2024, nato se bo besedilo usklajevalo s predstavniki združenj občin in drugimi deležniki, pozno pomladi 2024 bo šel predlog zakona na vlado in nato v Državni zbor.