Skoči do osrednje vsebine

Pilotna izvedba programa REEDU v Prevzgojnem domu Radeče

V Prevzgojnem domu Radeče se je zaključila pilotna izvedba programa REEDU, ki je potekal pod okriljem Centra za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje. Namen projekta je bil razvijanje osnovnih kompetenc mladoletnikov za povratek in aktivno vključitev v socialno in delovno okolje na prostosti.

Projekt REEDU - Vključujoč pristop k socialni rehabilitaciji in izobraževanju zapornikov (angleško: Inclusive Approach to Inmate Social Rehabilitation and Education) je evropski projekt, v katerem so bili razviti inovativni rehabilitacijski programi za mlade prestopnike. Program je sledil temeljnim ciljem in usmeritvam: razvijanje socialnih veščin, aktivnega državljanstva, krepitev vrednot in dviganje samozavesti udeležencev ter vključevanje za posameznega mladoletnika pomembnih odraslih, strokovnih delavcev zavoda in nekaterih vzornikov.

Izveden program je v celoti projektno zasnovan, temelječ na izkustvenem in sodelovalnem učenju. Temelji na načelih pozitivne kriminologije in spoznanjih sistemske teorije. Vsebine so bile povezane z življenjem in izkušnjami mladih; znanje in kompetence, ki so jih razvijali, pa uporabne in prepoznane kot potrebne v vsakdanjem življenju. Teme, kot so: družina, različne kulture, medosebno sporazumevanje, osebna rast, delo, zaslužek in ravnaje z denarjem, zdravje, zastavljanje in doseganje ciljev, so bile osnova za načrtovanje projektnih aktivnosti. Vsako izmed desetih srečanj je predstavljalo samostojen projekt, v katerem so mladoletniki prevzeli dejavno vlogo pri razvoju posameznih spretnosti, reševanju problemov, ustvarjanju znanja in grajenju napredka.

Metoda projektnega dela je v veliki meri omogočala upoštevanje individualnih interesov mladoletnikov, ob hkratnem sledenju zastavljenim ciljem programa. V polovici delavnic je bila uporabljena metoda »Lego serious play«, ki spodbuja dialog in razmišljanje, razvija sposobnosti reševanja problemov in ponuja rešitve. Kot zelo uspešna poteza se je izkazala tudi vključite vzornikov v program. Povabili smo tri osebe, ki so preživljale podobno mladost kot udeleženci projekta in so uspešno premagali ovire zasvojenosti in delinkventnosti. Z mladoletniki so delili svoje izkušnje in jim na ta način pomagali pokazati svetlo pot v prihodnost ter jim vliti upanje in pogum za vztrajanje na tej poti. Srečanje je na mladoletnike naredilo močan vtis.

V program je bilo vključenih pet mladoletnikov, ki so radi ustvarjali, všeč jim je bila metoda igranja vlog, sproščenost ter pridobitev novih znanj. Tekom projekta se je potrdilo, da so mladi prestopniki specifična ciljna skupina, ki potrebuje posebne pristope k delu. Pri načrtovanju dejavnosti so zato v ospredju procesni cilji. Čas mladoletnikov je bil z izvedbo projekta kvalitetno zapolnjen, nudil jim je pomoč pri razvijanju osebne moči, iskanje lastne poti in jim nudil strokovno pomoč. Program je bil hkrati spodbuda in usmeritev v prevzemanje odgovornosti in v zaupanje vase ter zavest, kam se lahko obrnejo po pomoč ter za utrditev zaupanja, da niso ostali sami.