Skoči do osrednje vsebine

Spremembe interventnega zakona: dolgotrajne rešitve in povračilo stroškov socialnovarstvenih zavodov

Državni zbor je sprejel spremembe Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki ukrepom našega ministrstva iz prvotnega zakona dodaja druge pomembne rešitve za prebivalke in prebivalce ter socialnovarstvene zavode, med drugim podaljšanje kriznih namestitev za starejše in možnost pridobitve finančnega nadomestila za bivanje v začasnih nastanitvah.

Podaljšanje kriznih namestitev za starejše in možnost trajne namestitve v socialnovarstvenih zavodih

S prvotno različico tako imenovanega interventnega zakona smo na Ministrstvu za solidarno prihodnost osebam, starejšim od 65 let, in osebam z oviranostmi, katerih prebivališča so bila prizadeta v poplavah in plazovih avgusta 2023, omogočili začasne krizne namestitve v domovih za starejše in drugih socialnovarstvenih zavodih, in sicer za 21 dni z možnostjo podaljšanja za 21 dni.

Ker stanje na terenu odraža potrebo po nadaljnjem zagotavljanju kriznih namestitev in nekatera bivališča še niso primerna za bivanje oziroma ustrezno sanirana, s spremembo določbe zagotavljamo možnost podaljšanja kriznih namestitev za starejše osebe in osebe z oviranostmi za dodatnih 21 dni.

Nekateri posamezniki in posameznice se zaradi uničenosti objektov ali dolgotrajne sanacije dlje časa ne bodo mogli vrniti v svoja bivališča oziroma bodo zaradi poslabšanja psihofizičnega stanja potrebovali večji obseg oskrbe. Tem osebam s spremembo zakona omogočamo možnost trajne namestitve v domu za starejše oziroma socialnovarstvenem zavodu, v katerem jim je bila zagotovljena krizna namestitev. Tako na trajen način rešujemo njihovo stisko ob uničenju doma ali pokazanih potrebah po dolgotrajni oskrbi v instituciji.

Finančno nadomestilo za bivanje v začasnih namestitvah

Ministrstvo za solidarno prihodnost je v prvotni različici zakona družinam oziroma osebam, ki so morale po poplavah poiskati začasno namestitev, omogočilo možnost pridobitve subvencije za tržno najemnino. 
Določba v zakonu ostaja, na podlagi pričevanj s terena pa je bilo ugotovljeno, da je veliko družin začasno namestitev poiskalo pri sorodnikih, prijateljih ali znancih, kjer jim ni treba plačevati najemnine. Kljub temu pa ob njihovem bivanju v začasnih namestitvah nastajajo stroški za komunalne storitve, dobavo električne energije, ogrevanje in podobno.

Družinam in osebam, ki na opisan način rešujejo svojo akutno stanovanjsko stisko in se ne morejo vrniti domov, s spremembami interventnega zakona omogočano pridobitev finančnega nadomestila za nastale bivanjske stroške.
O dodelitvi nadomestila bodo odločale občine, ki bodo upravičencem in upravičenkam sredstva tudi nakazovale. Višina nadomestila je odvisna od števila oseb v gospodinjstvu, dodeli pa se največ za eno leto z možnostjo podaljšanja za dodatno leto.

Povrnitev stroškov materiala in storitev za socialnovarstvene zavode, prizadete v poplavah

Dodaten ukrep, ki smo ga na Ministrstvu za solidarno prihodnost vključili v spremembe interventnega zakona, je vezan na povračilo stroškov materiala in storitev za domove za starejše in druge socialno varstvene zavode, ki so bili prizadeti v poplavah.
Takoj po avgustovskih poplavah so se morali namreč socialnovarstveni zavodi hitro odzvati na razmere, da so zagotovili nadaljnje obratovanje zavodov, da so poskrbeli za varnost stanovalk in stanovalcev ter da so omogočili nadaljnjo oskrbo ranljivih skupin pod svojim okriljem. Za ta namen so opravljali nakupe indukcijskih kuhališč, pripomočkov za zagotavljanje oskrbe s prehrano, vode, razvlažilnikov in podobno ter naročili različne storitve, od servisov naprav do pregledov varnosti terena.

S spremembo zakona na Ministrstvu za solidarno prihodnost zagotavljamo sredstva za povračilo tovrstnih stroškov, ki so jih zavodi plačevali v času popoplavne sanacije.

Minister Maljevac: »Nove rešitve so nastale na temelju poročil s terena«

Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost, ob sprejemu zakona v Državnem zboru RS pojasnjuje: »Dodatne rešitve, ki smo jih pripravili na ministrstvu, so nastale na temelju poročil s terena, ki smo ga tako predstavniki Vlade kot tudi ekipa Ministrstva za solidarno prihodnost v preteklih mesecih pogosto obiskovali.

Na podlagi pogovorov z vodstvi domov za starejše in drugih zavodov, predstavnikov občin ter družin in oseb, ki so jih poplave prizadele, dopolnjujemo ukrepe iz prvotne različice zakona. Z njimi rešujemo tudi dolgotrajnejše bivanjske stiske družin ter posameznikov in posameznic, tudi starejših in tistih z oviranostmi, in zagotavljamo nadaljnje neovirano delovanje socialnovarstvenih zavodov.«