Skoči do osrednje vsebine

Predstavniki Direktorata za naravo s hrvaškimi kolegi o izzivih in izkušnjah Nature 2000

V Zagrebu je potekalo delovno srečanje o izvajanju Direktive o habitatih in Direktive o pticah ter reševanju predsodnih postopkov Evropske komisije. Predstavniki Direktorata za naravo Ministrstva za naravne vire in prostor so si s predstavniki Uprave za varovanje narave hrvaškega Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj izmenjali izzive ter izkušnje z njihovim reševanjem.
skupinska fotografija udeležencev srečanja

V Zagrebu so se na temo upravljanja z območjem Nature 2000 srečali predstavniki slovenskega Ministrstva za naravne vire in prostor in hrvaškega Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj | Avtor: Ministrstvo za gospodarstvo in trajnostni razvoj Republike Hrvaške

Slovenija in Hrvaška se srečujeta s podobnimi izzivi pri varovanju vrst in prednostnih habitatnih tipov po Direktivi o habitatih in Direktivi o pticah, pri obeh pa je v teku tudi nekaj predsodnih postopkov Evropske komisije. Na srečanju so predstavniki obeh ministrstev tako govorili o izvajanju določil obeh direktiv, zlasti specifičnih zahtev Evropske komisije do posamezne države. Prvi dan so obravnavali presoje sprejemljivosti znotraj območij Nature 2000, varstvene cilje Nature 2000 za posamezna območja in prevlado javnega interesa, drugi dan pa so se posvetili varstvu velikih zveri, monitoringu in usklajenemu upravljanju čezmejnih območij Nature 2000.

Dvostransko srečanje je udeležencem omogočilo natančen vpogled v izzive, s katerimi se posamezna država srečuje, in v načine, kako jih rešuje, pri čemer so nekatere rešitve na operativni ravni prenosljive tudi iz ene v drugo državo. Sklenili so, da se bo sodelovanje na te in tudi nekatere druge povezane teme med obema državama nadaljevalo tudi v prihodnje.

V Sloveniji in na Hrvaškem je visok delež ozemlja varovan z omrežjem Natura 2000. V Sloveniji je 355 območij Nature 2000, ki pokrivajo dobrih 37 odstotkov ozemlja države. Z Naturo 2000 v Sloveniji varujemo 205 živalskih in 27 rastlinskih vrst ter 60 prednostnih habitatnih tipov. Na Hrvaškem je v omrežju Natura 2000 dobrih 36 odstotkov kopnega ter dobrih 9 odstotkov obalnega morja. V 783 območjih Nature 2000 varujejo 506 vrst in 76 prednostnih habitatnih tipov.