Skoči do osrednje vsebine

Nova knjiga v seriji Vizitacijski zapisniki goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa 1752–1774

Pri založbi Arhiva Republike Slovenije je izšla knjiga dr. Jureta Volčjaka z naslovom »Vizitacijski zapisniki kranjskih arhidiakonatov goriške nadškofije 1761–1771«. Gre za šesto knjigo v seriji »Vizitacijski zapisniki goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa 1752–1774« in drugo po vrsti, ki se vsebinsko nanaša na ozemlje nekdanje Kranjske.

Mednarodni projekt izdaje pastoralnih vizitacij goriškega nadškofa Attemsa

Mednarodni projekt izdaje pastoralnih vizitacij goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa (1752–1774), ki jih hrani Nadškofijski arhiv v Gorici (italijansko Archivio Storico della Curia Arcivescovile di Gorizia), se je pričel oktobra 1988 s simpozijem v Gorici pod okriljem Inštituta za socialno in versko zgodovino (italijansko L‘Istituto di Storia Sociale e Religiosa) in pod budnim očesom mednarodnega znanstvenega odbora, katerega člani so prihajali iz Avstrije, Italije in Slovenije. Rezultat simpozija je bil zbornik predavanj, ki je luč sveta ugledal leta 1990. Na simpoziju je bilo sklenjeno, da se vsebina vseh 24 obsežnih rokopisnih zvezkov Attemsovih pastoralnih vizitacij pripravi za kritično objavo, saj predstavljajo edinstveni vir za zgodovino 18. stoletja s področja cerkvene, verske, družbene in kulturne zgodovine tedaj izjemno obsežne goriške nadškofije, ki je v tistem času obsegala večji del slovenskega ozemlja južno od reke Drave. Izdajo gradiva so si sodelujoči razdelili po teritorialnem principu (vsak za svoje ozemlje) in sicer po enotnih načelih, vse z namenom, da bo na koncu nastala enotna zbirka.

Prva knjiga naj bi obsegala vizitacijske zapisnike mesta Gorice kot sedeža nadškofije, ostale knjige pa naj bi izhajale po vrstnem redu, kot bodo pripravljene za tisk.

Do danes serija objav Attemsovih pastoralnih vizitacij obsega naslednje knjige:

  • Anton Ožinger, Vizitacije savinjskega arhidiakonata goriške nadškofije 1751–1773 (zvezek 2), 1991;
  • Franc Kralj, Luigi Tavano, Atti delle visite pastorali negli arcidiaconati di Gorizia, Tolmino e Duino dell‘ arcidiocesi di Gorizia 1750–1759 (zvezek 1), 1994;
  • Peter G. Tropper, Die Berichte der Pastoralvisitationen des Gorzer Erzbischofs Karl Michael von Attems in Karnten von 1751 bis 1762 (zvezek 3), 1993;
  • Franc Kralj, Luigi Tavano, Atti delle visite pastorali negli arcidiaconati di Gorizia, Tolmino e Duino dell‘ arcidiocesi di Gorizia 1762–1773 (zvezek 4), 2000;
  • Jure Volčjak, Vizitacijski zapisniki kranjskih arhidiakonatov goriške nadškofije 1752–1757 (zvezek 5), 2022;
  • Jure Volčjak, Vizitacijski zapisniki kranjskih arhidiakonatov goriške nadškofije 1761–1771 (zvezek 6), 2023.

V pripravi je tudi že sedmi zvezek, ki bo zajel ozemlje Cortine d‘Ampezzo z okolico in ki bo serijo zaključil.

V knjigah (zvezek 5 in 6), ki ju je za objavo pripravil dr. Jure Volčjak in ki skupaj obsegata 1776 strani, so objavljene pastoralne vizitacije prvega goriškega nadškofa Attemsa za ozemlje bistrskega, dolenjskega, gorenjskega, kostanjeviškega, metliškega, ribniškega in stiškega arhidiakonata goriške nadškofije.

Gradivo, ki se nanaša na slovensko ozemlje, je zaradi obsežnosti objavljeno v dveh knjigah. V prvi knjigi so objavljene tri vizitacije (za leta 1752, 1752/53 in 1757), v drugi knjigi pa pet vizitacij (za leta 1761, 1763, 1767 in dve iz 1771). V drugi knjigi sta objavljeni tudi transkripciji krajših besedil iz 1762 in 1770, prinašata pa opis poti nadškofa Attemsa s Kranjske na poti v Gorico in njegovih srečanj z lokalno duhovščino, posameznimi funkcionarji.

Vsebina obeh Volčjakovih knjig brez dvoma močno bogati védenje o razmerah na Kranjskem v tretji četrtini 18. stoletja, to je stoletja, ki je močno zaznamovalo zgodovino naše osrednje slovenske dežele.

Izdaja obeh knjig je bila izpeljana v okviru zakonsko opredeljenega evidentiranja arhivskega gradiva, hranjenega v zamejstvu in po svetu, ter se nanaša na Slovenijo in Slovence.

Vabljeni k uporabi in branju.