Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela Nacionalni strateški načrt za digitalno desetletje

Skladno z evropsko zakonodajo Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa politike Digitalno desetletje do leta 2030 so vse države članice obvezane, da predlagajo nacionalne strateške časovne načrte za digitalno desetletje, v katerih določijo svoje načrte k doseganju splošnih in digitalnih ciljev evropskega desetletja ter opišejo politike, ukrepe in dejavnosti za njihovo doseganje.

Junija 2023 je bila tako v Sloveniji ustanovljena medresorska delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa projektov za strategijo Digitalna Slovenija 2030, ki je pripravila predlog Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje (v nadaljnjem besedilu: Načrt). Načrt predstavlja pot in način, kako bo Republika Slovenija na področjih digitalnih kompetenc, digitalne infrastrukture, digitalne preobrazbe gospodarstva in digitalnih javnih storitev prispevala k skupnim evropskim ciljem Digitalnega desetletja 2030.

V Načrtu so zajeti različni ukrepi, za katera so finančna sredstva že zagotovljena iz nacionalnih ali evropskih virov, ter načrti ukrepov, ki zgolj nakazujejo pot, kako bi določen cilj politike programa Digitalno desetletje lahko dosegli.

Osnutek Načrta je bil od 4. do 19. septembra v postopku javne obravnave, tekom katere smo prejeli številne pripombe na dokument.