Skoči do osrednje vsebine

V okviru Programa evropske kohezijske politike 2021-2027 so že objavljeni prvi razpisi in projekti

V Lipici se je na drugi seji sestal Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, ki se je med drugim seznanil z napredkom izvajanja programa, z operacijami strateškega pomena ter z načrti do konca leta 2023 in v letu 2024. Objavljeni so bili že prvi razpisi in potrjeni prvi projekti.

mag. Marko Koprivc, državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj in predsednik Odbora za spremljanje

mag. Marko Koprivc, državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj in predsednik Odbora za spremljanje | Avtor: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

1 / 4

Zbrane je na začetku pozdravil minister za kohezijo in regionalni razvoj, dr. Aleksander Jevšek, ki je izpostavil, da je ministrstvo od prvega odbora v marcu 2023 vzpostavilo vse potrebne podlage in navodila, da se je izvajanje programa evropske kohezijske politike 2021-2027 lahko začelo. »Objavljeni so bili že prvi razpisi in potrjeni prvi projekti. Do sedaj je bilo razpisanih za dobrih 60 milijonov evrov sredstev, do konca leta lahko pričakujemo, da se bo ta številka dvignila na okoli 180 milijonov evrov.«

Minister je izpostavil, da je bila med avgustom in oktobrom glavna naloga ministrstva priprava vloge za solidarnostni sklad EU, ki je bila v sodelovanju z vsemi resorji, z Evropsko komisijo in zunanjimi svetovalci uspešno pripravljena. Ob tej priložnosti se je vsem zahvalil za opravljeno delo in za odlično sodelovanje. »Zaradi ujme bomo v kratkem pripravili izhodišča za spremembo Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, pri čemer bo ključna dinamika izvajanja tistih ukrepov, ki bodo prispevali k odpravi posledic ujme in večji odpornosti Slovenije na naravne nesreče. Ob tem si bomo še naprej prizadevali za stalen in odprt dialog s predstavniki Evropske komisije za iskanje najboljših rešitev za državljane Slovenije.«

V nadaljevanju je besedo prevzel mag. Marko Koprivc, državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj in predsednik Odbora za spremljanje, ki je poudaril pomen odbora za spremljanje ter njegove raznolike in široke sestave, saj je pomembno, da se o evropski kohezijski politiki razpravlja s čim širšim krogom. »Ministrstvo je v luči tega že izvedlo dogodek, ki je bil namenjen predstavitvi in razpravi o možnostih in priložnostih, ki jih nudi evropska kohezijska politika pri reševanju izzivov in potreb starejših. Do konca tega leta bomo pripravili še dogodek na temo mladih.«

V uvodu sta zbrane nagovorila tudi predstavnika Evropske komisije Egbert Holthuis in Zsolt Szokolai.

Člani odbora so se seznanili z napredkom izvajanja programa, z operacijami strateškega pomena ter z načrti do konca leta 2023 in v letu 2024. Predstavljene so bile aktivnosti organa za računovodenje in organa za revidiranje, komunikacijske aktivnosti v okviru kohezijske politike 2021–2027, osnutek načrta vrednotenj, predlog sprememb meril za izbor operacij v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Predstavljen je bil tudi koncept Novi evropski Bauhaus.

Odbor za spremljanje programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 sestavljajo predstavniki ministrstev in vladnih služb, gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in področja enakosti, regionalnih, lokalnih, mestnih in drugih javnih organov, invalidskih organizacij ter raziskovalnih organizacij in univerz. Skupaj je v odboru 43 članov, predsednik je državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, mag. Marko Koprivc. Sej odbora se udeležujejo tudi predstavniki Evropske komisije, ki imajo svetovalno vlogo.