Skoči do osrednje vsebine

Slovenski in bosanski minister predvsem o migracijskih razmerah na Zahodnem Balkanu

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je gostil ministra za varnost Bosne in Hercegovine (BiH) Nenada Nešića. Osrednja tema njunega pogovora so bile migracijske razmere na Zahodnem Balkanu.

V izjavi za javnost po zaključku srečanja je minister Boštjan Poklukar izpostavil tradicionalno dobre odnose med obema državama: »BiH je naša druga najpomembnejša gospodarska partnerica v regiji in največja posamična prejemnica slovenske razvojne pomoči. Slovenija je zagovornica in zaveznica BiH na njeni poti v EU in NATO. Tako si na vseh ravneh prizadevamo, da bi Evropski svet decembra sprejel odločitev o začetku pristopnih pogajanj BiH z EU.« Ob tej priložnosti se je minister Poklukar tudi zahvalil ministru Nešiću za pomoč BiH ob avgustovskih poplavah v Sloveniji.

Sodelovanje z Zahodnim Balkanom je ena od prioritet delovanja Republike Slovenije, tako si tudi na Ministrstvu za notranje zadeve prizadevamo za utrditev evropske perspektive držav Zahodnega Balkana. »Za uspešno soočanje z varnostnimi izzivi je izrednega pomena tesno sodelovanje in izmenjava informacij. Sodelovanje med policijskimi organi obeh držav poteka dobro na vseh področjih,« je pohvalil minister Poklukar.

Osrednja tema pogovora so bile kompleksne migracijske razmere na Zahodnem Balkanu. Ministra sta se strinjala, da si je treba skupaj prizadevati za učinkovitejše preprečevanje nezakonitih migracij. »Pogovarjala sva se o krepitvi policijskega sodelovanja z varnostnimi organi BiH ter okrepljeni izmenjavi informacij in operativnih podatkov med ministrstvoma in policijama. Z ministrom sva se dogovorila, da okrepimo policijsko sodelovanje. Želimo vzpostaviti videokonferenco policij slovenskega generalnega direktorja policije s šefi policij v BiH za še hitrejšo izmenjavo informacij in podatkov.« Skupaj krepimo tudi aktivnosti za preprečevanje tihotapstva in razbijanje tihotapskih združb, saj se s tem problemom soočajo vse države na zahodnobalkanski migracijski poti.

Minister Poklukar je še posebej izpostavil čimprejšnji podpis statusnega sporazuma BiH s Frontexom: »Pričakujem, da bo nedavno imenovana pogajalska skupina čim prej potrjena in bo začela s pogajanji za uskladitev sporazuma. Po mojem mnenju gre za pomembno nalogo BiH pri približevanju evropskim standardom in integraciji v EU. Kot je zagotovil minister Nešić, je tudi sam pripravljen še toliko bolj prispevati k podpisa sporazuma, da Frontex lahko začne z misijo v BiH.«

Govorila sta tudi o vizumski politiki za državljane tretjih držav v državah Zahodnega Balkana. »Verjamem, da bomo tudi tukaj skupaj z Evropsko komisijo naredili korak naprej.«

Ministra sta opravila tudi poglobljen pogovor o grožnji terorizma in radikalizacije v regiji in se dogovorila za krepitev sodelovanja tudi na tem področju. »Veste, da so posamezne države dvignile stopnjo varovanja, tudi Slovenija, nenazadnje smo uvedli notranjo kontrolo na meji s Hrvaško in Madžarsko. Strinjala sva se, da je treba narediti vse, da preprečimo kakršnokoli grožnjo terorizma in radikalizacije tako v obeh državah kot v regiji.«

Kot je še povedal minister Poklukar, slovensko notranje ministrstvo tesno sodeluje s številnimi ministrstvi za notranje zadeve in smo aktivni na področju mednarodnega sodelovanja. Tako drugi teden na delovni obisk v Slovenijo prihaja minister za notranje zadeve Romunije. »Verjamem, da bomo tako z dvostranskimi kot večstranskimi sodelovanji naslavljali varnostne izzive tako v regiji kot državah članicah skupaj z našimi partnerji.«

Izjava za javnost po dvostranskem srečanju ministrov Poklukarja in Nešića. Stojita v dvorani vsak za svojo govornico. Za njima moder pano in zastave.

Izjava za javnost po dvostranskem srečanju ministrov Poklukarja in Nešića | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

1 / 3