Skoči do osrednje vsebine

Ministrica na kongresu narodnih skupnosti v Celovcu

Ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan se je v Celovcu udeležila 33. zasedanja Evropskega kongresa narodnih skupnosti.

Kongresa se udeležujejo pripadniki manjšinskih narodov iz vse Evrope, osrednja tema pa je prihodnost manjšin in njihovih jezikov z vidika mladine. Ministrica dr. Švarc Pipan je v nagovoru udeležencem konference v tej luči  izpostavila zlasti pravico do uporabe slovenskega jezika na tistih sodiščih, ki delujejo na dvojezičnem ozemlju: »Sodišča so poroki pravne države, saj odločajo o pravicah in obveznostih posameznika, zato je uporaba lastnega jezika za nekoga, ki se znajde pred sodiščem, nujna.«

Vlada Republike Slovenije vseskozi podpira prizadevanja slovenske narodne skupnosti  za zagotovitev njihovega ustreznega položaja v Republiki Avstriji ter čimprejšnjo dolgoročno in sistemsko ureditev manjšinskih pravic. »Z zadovoljstvom lahko pozdravim dobro in konstruktivno sodelovanje s krovnimi organizacijami koroških Slovencev ter z Društvom koroških slovenskih pravnikov, ki je izkazana tudi s podpisom skupne izjave junija letos, s katero so podpisniki potrdili zavezo, da si poenoteno prizadevajo za razširitev veljavnostnega območja dvojezičnega sodstva na celotno dvojezično ozemlje v zvezni deželi Koroška. Zavedamo se, da gre za zahtevno in širše sistemsko vprašanje, ki je neizbežno povezano z zagotavljanjem številnih drugih pravic manjšine, med drugimi tudi  z zagotavljanjem kakovostnega izobraževanja v slovenskem jeziku,« je še dodala ministrica.

Švarc Pipanova se je ob robu zasedanja srečala z deželnim glavarjem Koroške dr. Petrom Kaiserjem, s katerim sta  spregovorila o nujnosti razširitve dvojezičnega sodstva na celotno dvojezično območje avstrijske Koroške in s tem uresničitve 3. odstavka 7. člena Avstrijske državne pogodbe.