Skoči do osrednje vsebine

Minister Poklukar: Slovenska policija opravlja naloge notranje varnosti zelo dobro

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je nagovoril udeležence 9. konference o varnosti v lokalnih skupnostih, ki jo je organizirala Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru v sodelovanju s slovensko policijo, občinami in drugimi organizacijami.

Na letošnji konferenci so udeleženci razpravljali o dobrih praksah in učinkih raziskovanja varnosti v lokalnih skupnostih v zadnjem desetletju. "V tem kontekstu se še posebej veselim predstavitve rezultatov študije o varnosti v lokalnih skupnostih, pri kateri sta tesno sodelovala tudi Ministrstvo za notranje zadeve in Policija," je dejal minister Poklukar.

Primerjava rezultatov raziskave skozi daljše časovno obdobje nudi edinstven vpogled v dinamiko in evolucijo pogledov in stališč tako prebivalcev kot policistov v različnih lokalnih skupnostih do posameznih dejavnikov varnosti. To je izjemno pomembno za učinkovito upravljanje policije na lokalni ravni. Leta 2011 zasnovana metodologija in izvedena terenska raziskava v 24 lokalnih skupnostih in policijskih postajah po vsej Sloveniji je bila nenazadnje tudi podlaga za prenovo Strategije policijskega dela v skupnosti.

»Seveda pa ne smemo pozabiti, da so prvi pogoj za kakovostno policijsko dejavnost in visoko stopnjo varnosti na lokalni ravni ustrezno usposobljeni in motivirani policisti, ki svoje naloge z veseljem opravljajo v partnerstvu z ljudmi, ki tam živijo. Prav sodelovanje z lokalno skupnostjo na tak način, ki hkrati zagotavlja varnost prebivalcem in krepi zaupanje v delo policije, je za nas največji dosežek,« je povedal minister.

Na občutek varnosti v lokalni skupnosti vpliva mnogo dejavnikov. Pojav kriminalitete je le eden od elementov, ki negativno vpliva na občutek varnosti. Dejstvo je, da je kriminaliteta večja v vseh večjih mestih, saj je tesno povezana z gostoto poseljenosti območja. V urbanih okoljih tako prihaja do večjih zgostitev prebivalcev in večje fluktuacije ljudi, kar vpliva na večji obseg kriminalitete v primerjavi z drugimi okolji.

"Policija tako v vseh varnostno obremenjenih območjih, poleg stalne prisotnosti, s skupnostjo navezuje stike ter pridobiva in vrednoti informacije, ki so pomembne za ljudi v določenem okolju. Vsekakor pa pojav kriminalitete na določenem območju poveča trenutni negativni odziv javnosti. Tega se zavedamo." V zadnjih mesecih se o varnosti prebivalcev Slovenije veliko govori – v medijih, varnostni stroki, na političnem parketu – še zlasti v povezavi z nezakonitimi migracijami, migranti in nedavno tudi z vidika teroristične grožnje. Tudi zato je Slovenija uvedla začasni ponovni nadzor na notranji schengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Gre za začasen ukrep zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi terorizma, s čimer želimo zagotoviti visoko stopnjo varnosti vsem prebivalcem. "Pozorno spremljamo morebitna tveganja in varnostne razmere v državi in v širši regiji, pa tudi dejavnike, ki bi lahko vplivali na radikalizacijo posameznikov in širjenje nasilnega ekstremizma."

Za varnost in preprečitev kaznivih dejanj pa lahko veliko naredimo tudi sami. Pomembno je takojšnje obveščanje policije, tudi že ob sumu, da bi se lahko izvršilo kaznivo dejanje. »Tudi sam kot minister večkrat pozivam ljudi, če opazijo kakršnokoli sumljivo vedenje oseb, nenavadne dogodke oziroma vse, kar bi se jim zdelo varnostno problematično, da o tem takoj obvestijo Policijo na telefonsko številko 113 ali to naznanijo na prvi najbližji policijski postaji. Kajti varnost v Sloveniji je moja in naša prednostna naloga in naredili bomo vse, da bo Slovenija še naprej varna država. Tu sem povsem miren, saj slovenska policija opravlja vse svoje naloge notranje varnosti in to zelo dobro,« je poudaril minister Poklukar. To potrjujejo tudi svetovne lestvice, saj Svetovni indeks miru (Global Peace Index) Slovenijo uvršča med deset najbolj varnih držav na svetu, natančneje na 8. mesto – za nami sta Japonska in celo Švica.

Namestnik generalnega direktorja policije mag. Robert Ferenc, minister Boštjan Poklukar, dekan Fakultete za varnostne vede Igor Bernik in podžupan Mestne občine Kranj Janez Černe

Namestnik generalnega direktorja policije mag. Robert Ferenc, minister Boštjan Poklukar, dekan Fakultete za varnostne vede Igor Bernik in podžupan Mestne občine Kranj Janez Černe | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

1 / 3