Skoči do osrednje vsebine

V šolske klopi prihaja interdisciplinarni pilotni program Šola odprte kohezije

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj in Kulturno izobraževalno društvo PiNA sta začela izvajati pilotni projekt Šola odprte kohezije, v katerega je vključenih osem srednjih šol iz različnih slovenskih regij. Gre za inovativen interdisciplinarni izobraževalni program, ki združuje državljansko vzgojo, pridobivanje digitalnih in statističnih veščin ter podatkovno novinarstvo s kompetencami.
Dijaki in dijakinje se v razredu spoznavajo z evropsko kohezijsko politiko

Šola odprte kohezije v praksi | Avtor: Kulturno izobraževalno društvo Pina

1 / 2

S pilotnim projektom Šola odprte kohezije (ASOC - At the school of open cohesion) želijo mladim približati pomen kohezijske politike ter s predstavitvijo konkretnih projektov pokazati vpliv kohezijske politike na razvoj lokalnih okolij. Hkrati želijo mlade opolnomočiti, da se v nastajanje, izvajanje in spremljanje kohezijske politike v Sloveniji aktivno vključijo.

»Prepogosto so področja, kot je kohezija, že sama po sebi zapleteno predstavljena. Pomembno je, da tovrstne vsebine približamo mladim in tako spodbudimo njihovo vključevanje. Verjamemo, da tako, kot za ostala področja, tudi za kohezijo velja, da je vključevanje ključ do uspeha. Mladi bodo skozi projekt, poleg poglobljenega znanja o kohezijski politiki, razvili tudi kompetence kritičnega mišljenja, reševanja izzivov, skupinskega dela in medosebnih ter komunikacijskih veščin,« je o pomenu vključevanja mladih v projektne aktivnosti povedala Nena Bibica, strokovna sodelavka PiNE.

Minister za kohezijo in regionalni razvoj, dr. Aleksander Jevšek je osvetlil pomen projekta: »Zdi se mi pomembno, da ljudem in še posebej mladim približamo evropsko kohezijsko politiko, ki je glavna naložbena politika EU. V Sloveniji smo do evropskih kohezijskih sredstev upravičeni od leta 2004. S pomočjo teh sredstev smo uresničili več kot 10.000 projektov in tako pomagali spisati številne uspešne zgodbe posameznikov, podjetij, občin, nevladnih in drugih organizacij. Z evropskimi projekti in njihovimi rezultati se srečujemo na vsakem koraku, pa naj gre za pitno vodo ali za čiščenje odpadne vode, za hitrejši zagon malih in srednjih podjetij, za naložbe v trajnostno mobilnost ali boljšo rabo energije, za skrb za ranljive skupine, starejše in mlade ali za boljše e-storitve za vse državljane«.

V Sloveniji se je projektu pridružilo osem srednjih šol.

Šola odprte kohezije je namenjena vsem vrstam srednjih šol, v šolskem letu 2023/24 pa v projektu sodeluje osem srednjih šol iz različnih slovenskih regij: Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper, Srednja tehniška šola Koper, Biotehniška šola Šempeter, Gimnazija Nova Gorica, Gimnazija Ormož, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana, Strokovni izobraževalni center Ljubljana (SIC Ljubljana) ter Izobraževalni center Piramida Maribor: Srednja šola za prehrano in živilstvo.

»Projekt je zelo inovativen, predvsem pa izraža tisto, za kar si mentorji-učitelji pri predmetu Interdisciplinarni tematski sklop (ITS) najbolj želimo, in to je, da so dijaki predvsem samoiniciativni, razmišljujoči, radovedni, ter da spoznavajo načine in metode, kako se danes soočiti v družbi z različni izzivi. Kot knjižničarka in učiteljica, si zelo prizadevam, da se dijaki naučijo iskanja po različnih virih, ter seveda, da si skozi iskanje podatkov širijo obzorja na čim več različnih temah,« je ob prijavi na projekt zapisala mentorica Gimnazije Nova Gorica.

Dijakinje in dijaki v okviru projekta z uporabo javnih podatkov in informacij o projektih, financiranih s sredstvi evropske kohezijske politike v njihovem okolju, razvijejo projekt civilno-družbenega spremljanja z namenom raziskati učinkovitost in uspešnost naložb evropske kohezijske politike, objavijo rezultate raziskave in v svoje raziskovalno delo dejavno vključijo državljane.

Program zajema delo in raziskovanje na terenu, izdelavo ustvarjalnega izdelka ter organizacijo predstavitvenih dogodkov sodelujočih ekip in zaključnega dogodka, ki bo namenjen vsem sodelujočim dijakinjam in dijakom.

Zmagovalna ekipa dijakinj in dijakov na ekskurzijo v eno od evropskih prestolnic.

Na zaključnem dogodku, v maju 2024, bodo slavnostno razglasili zmagovalno skupino dijakinj in dijakov za šolsko leto 2023/2024. Najboljša ekipa dijakinj in dijakov bo prejela 3-dnevno ekskurzijo v eno izmed evropskih prestolnic.

Projekt Šola odprte kohezije, ki je sicer bolje poznan v njegovi angl. različici imena, ASOC - At the school of open cohesion, se uspešno izvaja v Italiji, Španiji, Grčiji, Bolgariji, Portugalskem ter na Hrvaškem. V njem skupno sodeluje približno 35.000 dijakov iz več kot 1.500 razredov s podporo približno 3.200 učiteljev.