Skoči do osrednje vsebine

Slovesnost ob Dnevu pravosodja

Na Brdu pri Kranju so bila danes zaslužnim posameznikom podeljena priznanja za njihove izstopajoče dosežke na področju pravosodja.

Na predlog takratnega ministra za pravosodje prof. dr. Lovra Šturma in takratnega predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Franca Testena smo 4. novembra 2007 prvič praznovali Dan pravosodja. 4. novembra 1918 je namreč začela veljati Uredba o ureditvi in delovanju pravosodja, kot uradni jezik je bila na sodiščih določena slovenščina, sodbe pa so se začele razglašati v imenu zakona. Uredba o ureditvi in delovanju pravosodja iz leta 1918 predstavlja prvi pravni dokument na poti k samostojnosti slovenskega pravosodnega sistema.

Slovesnosti ob Dnevu pravosodja je tako namenjena podelitvi priznanj vsem, ki so se še posebej izkazali s svojim delom in predanostjo za krepitev pravne države, ter priložnost, da se zahvalimo vsem, ki prizadevno, odgovorno, strokovno in uspešno opravljajo številne in vse bolj zahtevne naloge na področju pravosodja. Kot je izpostavila ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan, nas Dan pravosodja nenehno spominja na to, da moramo negovati in spodbujati intelektualni potencial in družbeni diskurz, v katerem ni prostora za ideološko prevlado, ampak za razmišljanje oziroma za učeno razpravljanje.

»Prav je, da se o vladavini prava pogovarjamo, diskutiramo in je ne izrabljamo za ideološka oziroma interesna obračunavanja ali kot priročno besedo, o kateri ne razmišljamo, ampak jo uporabljamo samo še po demokratičnemu zvenu. V vladavino prava je potrebno verjeti in se z njo ukvarjati v odprtem diskurzu. To namreč zagotavlja vladavino prava in ohranja demokracijo,« je povedala ministrica v uvodnem nagovoru.

Dobitniki priznanj:

Medalja za življenjsko delo na področju pravosodja:

 • Damijan FLORJANČIČ, upokojeni vrhovni sodnik svétnik, nekdanji predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
 • Marko PRIJATELJ, upokojeni vrhovni sodnik svétnik na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije,
 • Marjanca LUBINIČ, upokojena vrhovna sodnica svétnica na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije,
 • Igor MOKOREL, upokojeni višji sodnik svétnik na Višjem sodišču v Ljubljani,
 • Milena JAZBEC LAMUT, upokojena višja sodnica svétnica na Višjem sodišču v Ljubljani,
 • Ladislava POLONČIČ, upokojena višja sodnica svétnica na Višjem sodišču v Ljubljani,
 • Darja SRABOTIČ, višja sodnica svétnica na Višjem sodišču v Kopru in nekdanja predsednica Okrožnega sodišča v Kopru (posthumno),
 • Marija BOVHA, upokojena višja sodnica svétnica na Višjem sodišču v Celju,
 • Zinka STRAŠEK, upokojena višja sodnica svétnica na Višjem sodišču v Celju,
 • Andrej PAVLINA, upokojeni višji sodnik svétnik na Višjem sodišču v Celju,
 • Boris OSTRUH vrhovni državni tožilec na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije,
 • Barbara KNOL DROBNIČ, vrhovna državna tožilka svétnica na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije,
 • Marjeta KREČA, okrožna državna tožilka svétnica na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju,
 • Darja ŠPACAPAN, upokojena okrožna državna tožilka svétnica na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici,
 • Rožana KOCJANČIČ, upokojena javna uslužbenka na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.

Medalja za izjemne delovne uspehe ali prizadevanja ter za uspešno končane izjemno zahtevne projekte na področju pravosodja:

 • Ciril KERŠMANC, okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani,
 • Sabina KLANEČEK, javna uslužbenka na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije,
 • Danijela MRHAR PRELIĆ, direktorica Uprave Republike Slovenije za probacijo na Ministrstvu za pravosodje.

Diploma za življenjsko delo na področju pravosodja:

 • Darinka DEKLEVA MARGUČ, upokojena višja sodnica svétnica na Upravnem sodišču Republike Slovenije,
 • Živa BUKOVAC, upokojena višja sodnica svétnica na Višjem sodišču v Ljubljani,
 • Elizabeta ŠAJN DOLENC, upokojena višja sodnica svétnica na Višjem delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani,
 • Vojko KUŠAR, upokojeni višji sodnik svétnik na Višjem sodišču v Mariboru,
 • Janica GAJŠEK ROJS, upokojena višja sodnica svétnica na Višjem sodišču v Mariboru,
 • Miroslav PLIBERŠEK, višji sodnik svétnik in predsednik Višjega sodišča v Mariboru (posthumno),
 • Janez POLANEC, upokojeni višji sodnik svétnik na Višjem sodišču v Mariboru,
 • Zdenka KLARIĆ upokojena višja sodnica svétnica na Višjem sodišču v Mariboru,
 • Leonida JERMAN, višja sodnica svétnica na Višjem sodišču v Mariboru,
 • Vladislava LUNDER, upokojena višja sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani,
 • Blaž VOLF, upokojeni okrožni sodnik in nekdanji predsednik Okrajnega sodišča v Kočevju,
 • Marjeta OVEN , upokojena javna uslužbenka na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije,
 • Jelka TKALČIĆ, upokojena javna uslužbenka, na Višjem sodišču v Ljubljani,
 • Bernarda POGLAVC, upokojena javna uslužbenka na Okrožnem sodišču v Novem mestu,
 • Tanja HUDOKLIN, upokojena javna uslužbenka na Okrožnem sodišču v Novem mestu,
 • Tanja ŠINIGOJ, upokojena javna uslužbenka na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici

Diploma za nadpovprečne delovne uspehe v pravosodju:

 • Kristina PETROVA CIMPERŠEK, javna uslužbenka na Okrožnem sodišču v Ljubljani,
 • Vlasta HORVAT, upokojena javna uslužbenka na Okrožnem sodišču v Kopru,
 • magistrica Alenka ŽAGAR, generalna sekretarka na Državnem odvetništvu Republike Slovenije,
 • Jerica HALILOVIČ, višja državna odvetnica na Državnem odvetništvu Republike Slovenije,
 • Ivanka DEMŠAR POTOČNIK, višja državna odvetnica na Državnem odvetništvo Republike Slovenije,
 • Tajda TONI, državna odvetnica na Državnem odvetništvu Republike Slovenije,
 • Jure JOVANOVIČ, državni odvetnik na Državnem odvetništvu Republike Slovenije,
 • Sabina REMUS, javna uslužbenka na Zunanjem oddelku Državnega odvetništva v Celju,
 • Renata KOGOVŠEK, javna uslužbenka na Državnem odvetništvu Republike Slovenije,
 • Vesna POPOVIĆ, javna uslužbenka na Državnem odvetništvu Republike Slovenije,
 • Miha VERČKO, generalni direktor na Ministrstvu za pravosodje,
 • Marija ATELŠEK, javna uslužbenka na Ministrstvu za pravosodje,
 • Romana BERČIČ, javna uslužbenka na Ministrstvu za pravosodje,
 • Lidija BELA, javna uslužbenka na Ministrstvu za pravosodje,
 • Matic ZUPAN, nekdanji javni uslužbenec na Ministrstvu za pravosodje.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!