Skoči do osrednje vsebine

Nadomestne volitve člana sveta Krajevne skupnosti Šulinci v Občini Gornji Petrovci

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Gornji Petrovci.

Občina Gornji Petrovci je razpisala nadomestne volitve člana Sveta krajevne skupnosti Šulinci v 4. volilni enoti. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je bil določen 6. november 2023, volitve pa bodo v nedeljo, 14. januarja 2024.

Število volilnih upravičencev v Občini Gornji Petrovci

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število volivnih upravičencev
Gornji Petrovci VOLILNA ENOTA 2 010 - Martinje - vaško-gasilski dom 87