Skoči do osrednje vsebine

V zaporu na Dobu uspešno zaključili usposabljanje za socialnega oskrbovalca

V Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Dob pri Mirni smo v jesenskem času uspešno zaključili prvo usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) Socialni oskrbovalec na domu.

S programom usposabljanja za pridobitev NPK Socialni oskrbovalec na domu v ZPKZ Dob pri Mirni so kandidati pričeli v mesecu maju 2023. Izvajal se je v sklopu projekta Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada. Program je obsegal 150 ur - od tega 75 ur teoretičnega dela in 75 ur prakse, ki se je izvajala v poletnih mesecih. Uspešno ga je zaključilo pet obsojencev, ki so pridobili certifikate. Kandidati so tekom usposabljanja pridobili različna znanja, med drugim: izvajati osebno oskrbo uporabnika, spodbujati vzpostavljanje in vzdrževanje uporabnikove socialne mreže, nuditi pomoč v gospodinjstvu, spodbujati zdrav način življenja, izvajati socialno oskrbo, skladno z veljavnimi standardi in po načelih socialnega varstva ter spodbujati uporabnika pri ohranjanju samostojnosti in skrbi zase.

Program usposabljanja za NPK Socialni oskrbovalec na domu smo izvedli v sodelovanju s Centrom za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje. Izvajati se je pričel na pobudo ZPKZ Dob pri Mirni zaradi aktualnih potreb. Zapor na Dobu je namreč namenjen prestajanju daljših zaporih kazni za moške in se je v preteklosti že večkrat soočil s težavo socialne oskrbe bolnih in invalidnih obsojencev. Primeri so se reševali individualno in medresorsko, tudi s pomočjo Varuha človekovih pravic. Izvedba programa in pridobitev certifikatov pomeni dodatno možnost za reševanje problematike, hkrati pa pridobitev novih znanj, krepitev občutka solidarnosti in odpiranje dodatnih možnosti za zaposlitev obsojencev v zaporu ter izven zapora.

V Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij posebno pozornost posvečamo zaprtim osebam, ki potrebujejo dodatno oskrbo ali posebno namestitev ter si prizadevamo za njihovo najustreznejšo obravnavo. Ob uspešnem zaključku prvega usposabljanja se zahvaljujemo tudi CIK Trebnje in Domu starejših občanov Trebnje, ki sta s teoretičnim in strokovnim praktičnim usposabljanjem obsojencev prispevala k realizaciji zastavljenega projekta.