Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Germšek s predstavniki različnih organizacij o predlogu zakona o obnovi

Državni sekretar dr. Blaž Germšek se je danes sestal s predstavniki organizacij s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Ne sestanku so izmenjali stališča o osnutku zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki predvideva vrsto ukrepov na področju pospešitve pridobivanja različnih dovoljenj in soglasij oziroma upravnih aktov, sanacije in gradnje infrastrukture.
Državni sekretar Germšek in sodelavci sedijo za mizo
1 / 2

Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev s področja kmetijstva obsega vrsto ukrepov, kot so sanacija osuševalnih in javnih namakalnih sistemov, sanacija kmetijskih zemljišč, načrtovanje nadomestnih kmetijskih objektov in kmetij ter vodnih zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč. V okviru obnove se na kmetijskih zemljiščih dopušča tudi gradnja in umeščanje jezov, vodnih pregrad in vodne infrastrukture. Med začasnimi ukrepi so še jamstva Republike Slovenije za predplačila iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za obnovo in razvoj po poplavah in plazovih, ki jih bodo lahko koristili nosilci kmetijskih gospodarstev, prav tako pa bodo nosilci kmetijskih gospodarstev in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji lahko pridobili poroštva države za kredite za obnovo in razvoj.

Med ukrepi na področju sladkovodnega ribištva je predvidena oprostitev celotnega ali delnega plačila koncesijske dajatve drugega obroka v letu 2024 in celo v letu 2025, na področju gozdarstva pa je kot začasen ukrep predvidena obnova gozdnih cest.

Prisotni predstavniki organizacij s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva so v razpravi podali pripombe in predloge tako glede členov osnutka zakona, ki se nanašajo na pristojnost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kot tudi glede nekaterih drugih členov, ki so v pristojnosti drugih ministrstev.

Današnjega sestanka so se udeležili predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije, Zveze slovenske podeželske mladine, Zadružne zveze Slovenije, Zavoda za ribištvo in Ribiške zveze Slovenije in drugi.

Pripombe bodo deležniki lahko posredovali tudi v okviru javne obravnave zakona, ki bo predvidoma v tem mesecu.