Skoči do osrednje vsebine

Agencija za okolje je posodobila aplikacijo Atlas Okolja

Na Agenciji za okolje smo izvedli celovito prenovo sistema Atlas Okolja. Nova ureditev vključuje prilagoditev na slovenski koordinatni sistem D96TM, ki temelji na evropskem koordinatnem sistemu.

Posodobitev bo koristila:

 • projektantom,
 • zavarovalničarjem,
 • raziskovalcem,
 • strokovnjakom s področja Geografskih informacijskih sistemov (GIS),
 • pravnikom,
 • študentom,
 • strokovnim sodelavcem na ministrstvih in širši javni upravi,
 • občinskim uradnikom,
 • splošni javnosti.

Implementirali smo naslednje funkcionalnosti:

 • Omogočili smo neposreden prenos slojev v obliki *.shp iz Atlasa Okolja, omogočen le za sloje, ki so v lasti Agencije za okolje. Tako lahko uporabnik prenese sloje na svoj računalnik in jih uporabi za nadaljnje analize in izdelave kart.
 • Vgradili smo funkcionalnost za pregled, filtriranje in iskanje podatkov v obliki tabelarične predstavitve. Tabela omogoča filtriranje, razvrščanje ter prikaz posameznih elementov na zemljevidu. Filtriranje grafike se odraža na zemljevidu ob ustvarjenem filtru po atributu stolpca. Filtriranje po pogledu prikazuje atribute elementov, ki so trenutno vidni na zemljevidu. S premikanjem po zemljevidu se filtrirajo tudi elementi v tabeli. Funkcija "Filtriraj izbrane" prikazuje samo atribute za elemente, ki so bili na zemljevidu izbrani z ukazom "Izbira". S tem smo uporabniku omogočili boljši pregled nad podatki, ki se skrivajo za kartografskim prikazom in obenem olajšali iskanje po lokaciji glede na izbrane podatke iz atributnih tabel (npr. iskanje vseh Komunalnih čistilnih naprav, ki imajo »terciarno« stopnjo čiščenja).
 • Vsakemu sloju smo omogočili prilagoditev prosojnosti prikaza. Če je prikazano večje število slojev, je vidnost posameznih slojev onemogočena zaradi prekrivanja. Zato smo omogočili prilagajanje prosojnosti slojev, da je mogoče zmanjšati vidnost zgornjih slojev, da se vidi, kaj se nahaja pod njimi.
 • Uporabnik ima sedaj možnost dodajanja lastnih slojev v oblikah *.shp ali CSV v Atlas Okolja. Takšni sloji se uvozijo v kategorijo "Začasni sloji" in se ob zaprtju programa samodejno izbrišejo. Uporabnik lahko sedaj doda svoje območje interesa in z uporabo preseka slojev ugotovi, kaj se nahaja na tem območju (npr. število naravnih vrednot na danem območju).
 • Uporabnik lahko za posamezno sejo ustvari poljubne točkovne, linijske in ploskovne sloje. Nato je možno opraviti presek s preostalimi sloji. Uporabnik ima tudi možnost izvoza narisanih slojev v obliki *.shp. Uporabnik lahko z risanjem po zemljevidu in z izvozom sloja pridobi lastne sloje za nadaljnjo obdelavo. Obenem pa lahko s presekom svojega sloja z drugmi sloji naredi nabor podatkov, ki si jih želi izvoziti za nadaljnjo uporabo.              
Slika vstopne spletne strani Atlasa okolja na objavljeni povezavi v novici

Atlas okolja | Avtor: Agencija za okolje