Skoči do osrednje vsebine

Predlog Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029 v javni obravnavi

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je z namenom javne obravnave objavilo osnutek Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029. Nacionalni program varstva potrošnikov vključuje načela in cilje politike varstva potrošnikov ter načrt za dosego teh ciljev. Za obdobje šestih let ga na predlog vlade sprejme Državni zbor Republike Slovenije.

Politika varstva potrošnikov je nabor različnih ukrepov, s katerimi želimo izboljšati potrošnikov položaj. Potrošnik še vedno velja za najšibkejšega udeleženca na trgu, saj mu velikokrat primanjkuje znanja in informacij. Z gospodarskim razvojem države ponudba blaga in storitev narašča, s tem pa se zmanjšuje preglednost trga. Digitalizacija prinaša nove načine trgovanja in nove ponudnike. Hkrati se potrošniška zakonodaja po vstopu Slovenije v Evropsko unijo pogosto spreminja in dopolnjuje, potrošnik pa zaradi hitrega spreminjanja ni vedno zadosti seznanjen s svojimi pravicami in teh ni zmožen vselej učinkovito uveljavljati.

Osnovni cilj Nacionalnega programa varstva potrošnikov 2024–2029 je zato izboljšanje varstva in usposobljenosti potrošnikov ter s tem krepitev njegovega položaja na trgu. Pri določanju splošnih in prednostnih nalog smo upoštevali gospodarske in socialne razmere ter posebnosti našega trga.

Program vsebuje seznam prednostnih ukrepov, s katerimi želimo po posameznih sistemskih sklopih politik omogočiti potrošniku, da bo lahko samostojno, svobodno in razumno izbiral na trgu. Želimo, da bo dobro seznanjen s svojimi pravicami, in da bo v primeru kršitev lahko te pravice enostavno in dostopno uveljavil.

Prednostni sistemski ukrepi politik varstva potrošnikov v obdobju 2024–2029 obsegajo:

  • razvoj in vključitev varstva potrošnikov v vse politike, ki vplivajo na potrošnike;
  • trajnostna potrošnja;
  • raba digitalizacije v korist potrošnikov;
  • zagotavljanje varstva potrošnikov pri finančnih storitvah;
  • zagotavljanje varnosti in kakovosti proizvodov ter storitev na trgu;
  • zagotavljanje varstva potrošnikov pri njihovih ekonomskih pravicah in interesih in
  • učinkovito varstvo potrošniških pravic.

Predlog Nacionalnega programa za varstvo potrošnikov 2024–2029 sledi ciljem, ki jih je Evropska komisija predstavila v dokumentu Nova agenda za potrošnike Krepitev odpornosti potrošnikov za trajnostno okrevanje.

Na podlagi nacionalnega programa in potreb na posameznih področjih varstva se vsako drugo leto pripravi dvoletni izvedbeni program, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. Ta določa prednostne naloge na področju varstva potrošnikov, ki se financirajo ali sofinancirajo iz državnega proračuna, vključno z ukrepi in nosilci ukrepov.

Na spletni strani e-demokracija je objavljeno celotno besedilo predloga resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029. Predloge, komentarje in dopolnitve sprejemamo na elektronski naslov: gp.mgts@gov.si s pripisom »Pripombe na predlog Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029«. Rok za pripombe je 26. november 2023.