Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje izrednih ukrepov na vodotokih po Sloveniji

Izredne meteorološke razmere povzročajo poplavljanje nekaterih vodotokov po Sloveniji ter morja. Direkcija Republike Slovenije za vode in izvajalci obvezne gospodarske javne službe urejanja voda spremljajo stanje in izvajajo izredne ukrepe na vodotokih.

Zaradi izrednih vremenskih razmer naraščajo nekateri vodotoki po Sloveniji. Ekipe Direkcije Republike Slovenije za vode skupaj z izvajalci obvezne gospodarske javne službe urejanja voda so v pripravljenosti in budno spremljajo stanje na terenu. Kjer je voda prestopila bregove in kjer je potrebno, izvajamo izredne ukrepe za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja. Izredni ukrepi zajemajo zlasti odstranjevanje plavja in naplavin, ki bi lahko pomembno zmanjšale pretočnost vodotokov, vzpostavitev obrambnih nasipov, nasutij in izvedbo prebojev.