Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za digitalizacijo notarskih storitev

Ministrstvo za pravosodje bo v okviru projekta »Digitalizacija notarskih storitev« digitaliziralo notarske storitve ter tako omogočilo hiter dostop do celotnega arhivskega gradiva notarjev, zagotovilo večjo učinkovitost in kakovost dela, državljanom in pravnim subjektom pa omogočilo koristi s skrajšanjem roka za dostop do notarskih listin in njihovo varno trajno hrambo.

Razvili bomo informacijski sistem, izvedli izobraževanja in usposabljanja notarjev za uporabo razvitega informacijskega sistema, ter zagotovili dostop do oblačnih kapacitet in ustrezne strežniške infrastrukture ter licenčne programske in druge opreme.

Z izvedbo projekta »Digitalizacija notarskih storitev« bo omogočeno celovito poslovanje notarjev v elektronski obliki:

  • izboljšanja podpornega okolja za sodelovanje z gospodarstvom in državljani ter na ta način prispevanja k povečanju uporabe in razvoja digitalnih storitev, ki jih nudi javni sektor, ter hkrati omogočanja enostavnega, hitrega in elektronskega dostopa do podatkov za državljane,
  • vzpostavljanja pogojev za oddaljen dostop do notarja preko videokonferenčnega sistema,
  • preverjanja identitete strank in izvajanja sestave vseh notarskih listin (notarskih zapisov, notarskih zapisnikov, overitev podpisov) na daljavo,
  • arhiviranja notarskih listin v digitalni obliki,
  • omogočanja vpisov v uradne evidence na podlagi digitalnih listin,
  • preverjanja in izpolnjevanja fiskalnih obveznosti in drugih obveznosti strank v zvezi z javnopravnimi in drugimi omejitvami transakcij,
  • izobraževanja notarjev in vseh zaposlenih v notarskih pisarnah za rokovanje z novim sistemom s pomočjo sodobnih tehnologij (možnost izvedbe virtualnega izobraževanja),
  • dolgoročne hrambe notarskih listin o najpomembnejših pravnih poslih v digitalni obliki in
  • omogočanja tudi širšega mednarodnega sodelovanja pri razvoju in vzpostavitvi inovativnih, kakovostnih in varnejših digitalnih storitev za državljane in podjetja na področju notarskih storitev.

Za projekt v vrednosti 1.826.550,75 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1.055.371,89 evra.