Skoči do osrednje vsebine

3. tranša odmere dohodnine od dobička, doseženega z odsvojitvijo finančnega kapitala

V četrtek, 26. oktobra 2023 je bila odpremljena 3. tranša odmere dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za odmerno leto 2022.

Zavezanci, ki imate na portalu eDavki urejeno elektronsko vročanje, ste odločbo/sklep oziroma obvestilo (v nadaljevanju: dokument) že prejeli v svoj osebni portal. Ostali zavezanci pa boste dokument prejeli v naslednjih dneh po pošti v hišnem nabiralniku oziroma po pooblaščencu.

V 3. tranši je bilo izdanih 3401 dokumentov, pri čemer bo 1908 dokumentov poslanih po pošti, 1493 dokumentov pa je bilo odposlano po elektronski poti na eDavke. Veseli smo, da skoraj polovica zavezancev, zajeta v tej tranši, s Finančno upravo posluje elektronsko.

Ob tem vas seznanjamo,  da so bile s strani strokovne javnosti dane pripombe zoper obstoječi algoritem izračuna dohodnine od dobička iz kapitala za primere, ko so kumulativno izpolnjeni v nadaljevanju navedeni pogoji, in sicer v primeru:

  • odsvojitve oziroma prodaje poslovnih deležev v družbi,
  • poslovne deleže, ki so predmet odsvojitve, je davčni zavezanec pridobil v različnih časovnih obdobjih - kar vpliva na dobo imetništva deležev in posledično na stopnjo dohodnine, ki se znižuje za vsakih pet let imetništva (25 odstotkov, 20 odstotkov in 15 odstotkov),
  • nominalna vrednost poslovnega deleža je različna od nabavne vrednosti deležev, ki so predmet odsvojitve.

Davčni organ je pripombe proučil ter na predlog Strokovnega posvetovalnega telesa Finančne uprave RS sprejel sklep, da se obstoječi algoritem izračuna dohodnine od dobička iz kapitala za prej navedene primere spremeni na način, da se prodajna vrednost deležev porazdeli sorazmerno na nominalno vrednot (ne več na nabavno vrednost deležev) deležev ob pridobitvi, ki se odsvajajo.

Pripominjamo, da navedena sprememba velja le za davčne zavezance, ki so odsvojili deleže v gospodarskih družbah, pri čemer so kumulativno izpolnjeni prej navedeni pogoji.

V tovrstnih primerih se prodajne vrednost deležev porazdeli sorazmerno glede na nominalne vrednosti poslovnih deležev ob njihovi pridobitvi in ne več na nabavno vrednost, kot je to veljalo do sedaj.

Spremenjeni algoritem je že upoštevan pri 3. tranši za odmerno leto 2022 in se bo uporabljala za vsa nadaljnja leta.

Prav tako bo sprememba algoritma veljala tudi za pretekla odmerna leta, kjer postopki odmere še niso zaključeni.