Skoči do osrednje vsebine

Uprava za zaščito in reševanje gostila dva mednarodna sestanka

Na Bledu sta med 9. in 11. oktobrom 2023 potekala mednarodna sestanka Akcijske skupine 8 za obvladovanje tveganj naravnih nesreč in prilagajanje na podnebne spremembe Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP) in Delovne skupine za naravne nesreče (PLANALP) Alpske konvencije.

Na sestankih, ki sta se ju udeležili številni udeleženci iz tujih držav, so bile obravnavane tematike, povezane s preprečevanjem in obvladovanjem tveganj naravnih in drugih nesreč, tudi v luči podnebnih sprememb v alpskem prostoru.

Na sestanku Alpske makroregije je predstavnica Ministrstva za zunanje in evropske zadeve predstavila tudi teme, vezane na bodoče predsedovanje Republike Sloveniji EUSALP leta 2024, na sestanku Alpske konvencije pa predstavnica Ministrstva za naravne vire in prostor aktualne zadeve v okviru predsedovanja Republike Slovenije Alpski konvenciji.

Sestanek Akcijske skupine 8 – obvladovanje tveganj naravnih nesreč in prilagajanje na podnebne spremembe EUSALP je potekal 9. oktobra 2023 in je obravnaval program dela Akcijske skupine 8 za 2023-2025, presečno tematsko prioriteto voda, komunikacijsko platformo CAPA, potekala pa je tudi razprava o morebitnih skupnih projektih, avstrijski predstavnik je predstavil mednarodno konferenco INTERPRAEVENT, ki bo junija 2024 na Dunaju.

Sestanek PLANALP je potekal 10. in 11. oktobra in je, poleg predstavitve novosti s strani aktualnega slovenskega predsedstva, naslovil nadaljnji razvoj zbirke komunikacijskih orodij. Predstavljena so bila tudi partnerstva za izmenjavo dobrih praks v okviru komunikacijskih orodij ter poročila držav, kjer je Republika Slovenija predstavila poročilo o uničujočih poplavah, ki so državo prizadejale avgusta letos.

V okviru dogodka sta bila izvedena tudi predstavitev ukrepanja ob poplavah in plazovih v Sloveniji avgusta 2023 in ekskurzija na območje Tržiča. Predavanje so, poleg predstavnikov Uprave RS za zaščito in reševanje, izvedli tudi strokovnjaki iz različnih slovenskih institucij, in sicer Agencije RS za okolje, Direkcije za vode ter Geološkega zavoda Slovenije. Ekskurzija je vključevala ogled vodotoka Mošenika na območju občine Tržič. Strokovnemu uradnem delu je sledil zanimiv družabni program z ogledom smučarskega muzeja Elan in muzeja Avsenik.

Govorka za govorniškim pultom, v ozadju je na platnu slika Bleda, v ospredju se vidita glavi dveh poslušalcev

Sestanek PLANALP | Avtor: Uprava za zaščito in reševanje

1 / 3