Skoči do osrednje vsebine

Prvi seminar za zaposlene na centrih za socialno delo

Na ministrstvu smo danes organizirali prvi izobraževalni seminar na temo Zakona o dolgotrajni oskrbi za zaposlene na centrih za socialno delo. Ti bodo namreč od 1. januarja 2025 delovali kot enotne vstopne točke za vse upravičence in upravičence do dolgotrajne oskrbe.

Seminar, ki ga je danes obiskalo 70 zaposlenih na centrih za socialno delo , ponovno pa bo izpeljan 9. novembra, je bil namenjen strokovnim delavcem in delavkam. Predvsem tistim, ki so pristojni za vodenje postopkov in odločanje na področju instituta družinskega pomočnika po Zakonu o socialnem varstvu.

Seminar smo na ministrstvu organizirali z namenom izobraževanja zaposlenih na centrih za socialno delo o vsebini Zakona o dolgotrajni oskrbi, saj se na njih že obračajo tako obstoječi kot tudi potencialni uporabniki in uporabnice dolgotrajne oskrbe. Zaposleni ocenjujejo, da še nimajo dovolj znanja o vsebini zakona. Da bi lahko verodostojno odgovarjali na vprašanja uporabnikov in uporabnic, smo predstavniki in predstavnice ministrstva na seminarju predstavili vsebino zakona ter odgovorili na vprašanja in dileme udeležencev in udeleženk. V okviru seminarja je bila predstavljena vsebina zakona s poudarkom na novostih, ki jih prinaša glede na obstoječo pravico do družinskega pomočnika ter izvajanje zakona v prehodnem obdobju, in sicer v delu, ki se nanaša na pravico do oskrbovalca družinskega člana. 

Zaradi velikega odziva na seminar - prijavilo se je namreč več kot 100 zaposlenih - smo na ministrstvu prijavljene razdelili v dve skupini. Seminar bo tako v začetku novembra, predvidoma 9. novembra 2023, ponovljen.

V decembru je predviden tudi seminar za novo zaposlene na centrih za socialno delo. Razpisi za ta delovna mesta so že v teku. Na ministrstvu bomo, glede na potrebe strokovnih delavk in delavcev, nadaljevali z izobraževalnimi seminarji. Kot neposreden način izobraževanja oziroma podpore se predvideva tudi vzpostavitev komunikacije s centri za socialno delo na način, da bi lahko vprašanja postavljali kar na platformi SharePoint, ki bi bila vidna vsem, nanj pa bi zaposleni na ministrstvu objavljali odgovore.

Na ministrstvu poudarjamo, da v luči novosti Zakona o dolgotrajni oskrbi potekajo redni dvotedenski sestanki z direktorji območnih centrov za socialno delo in predstavniki Skupnosti centrov za socialno delo.