Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Novak nagovoril predstavnike evropskih združenj komunalnih javnih služb

V Ljubljani poteka generalna skupščina Evropskega združenja reprezentativnih združenj izvajalcev javnih služb (angleško European Federation of National Associations of Water Services – EurEau). Pred začetkom skupščine je predstavnice in predstavnike nacionalnih združenj uvodoma pozdravil tudi državni sekretar Ministrstva za naravne vire in prostor Jože Novak.

udeleženci zasedanja sedijo za omizjem med razpravo

V Ljubljani poteka generalna skupščina Evropskega združenja reprezentativnih združenj izvajalcev javnih služb EurEau | Avtor: Ministrstvo za naravne vire in prostor

1 / 2

Republika Slovenija je že leta 2016, kot ena redkih držav, pravico do pitne vode zapisala v ustavo. Da je dostop do vode, namenjene za prehrano ljudi, pomemben, je bilo prepoznano tudi na ravni Evropske unije s sprejemom prenovljene direktive o pitni vodi. Oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda predstavlja najpomembnejši način izvrševanja pravice do pitne vode.

Člani Evropskega združenja reprezentativnih združenj izvajalcev javnih služb EurEau (v angleščini) so predstavniki nacionalnih združenj, ki skrbijo tako za oskrbo prebivalstva s pitno vodo kot tudi odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

V EurEau Slovenijo zastopa Zbornica komunalnega gospodarstva. Državni sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor Jože Novak je v pozdravnem nagovoru podprl prizadevanja slovenske komunalne zbornice tudi pri mednarodnih aktivnostih, saj je voda dragocena dobrina, ključna za ohranjanje okolja in življenja v njem, zato je sodelovanje deležnikov tudi na evropski ravni izjemnega pomena.

A ne le zagotavljanje kakovostne pitne vode, tudi zagotavljanje čiščenja odpadnih voda je v času podnebnih sprememb, vremenskih ekstremov, poplav in suš prihodnji izziv strokovnjakov s področja komunalnega gospodarstva, je opozoril Novak, saj z zagotavljanjem javnih storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zagotavljamo boljše zdravje ljudi in družbe ter varujemo okolje za prihodnje generacije. »Zaradi prenove direktive o čiščenju komunalne odpadne vode sektor čakajo številni novi izzivi. Delovanje na tem področju bo treba posodobiti in uskladiti z novimi pristopi. Le na ta način bomo lahko sledili Agendi 2030 Združenih narodov s ciljem trajnostnega razvoja, ki pravi, da je treba vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.«