Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela predlog stališča o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci

Namen Akta o umetni inteligenci je razvoj pravnega okvira za zaupanja vredno umetno inteligenco (UI). Predlog temelji na vrednotah in temeljnih pravicah Evropske unije, njegov namen pa je ljudem zagotoviti zaupanje v rešitve, ki temeljijo na umetni inteligenci, ter spodbuditi podjetja, da jih kot take tudi razvijajo.

Pravila za umetno inteligenco, ki je na voljo na trgu EU ali kako drugače vpliva na ljudi znotraj evropske skupnosti, bi morala biti zato osredotočena na človeka, da bi ljudje lahko zaupali, da se tehnologija uporablja na varen način in v skladu z zakonodajo, vključno s spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Glavni cilj tega predloga je zagotoviti pravilno delovanje notranjega trga z določitvijo harmoniziranih pravil, zlasti o razvoju, dajanju na trg EU ter uporabi proizvodov in storitev, ki uporabljajo tehnologije umetne inteligence ali se zagotavljajo kot samostojni sistemi umetne inteligence. 

Vsebina predlaganega stališča Republike Slovenije 

Slovenija pozdravlja predlog zakonske ureditve razvoja in uporabe umetne inteligence v Aktu o UI, ki prinaša sistemsko urejanje različnih pogojev in zahtev za različne proizvode in storitve umetne inteligence na notranjem trgu Evropske unije. Država podpira usklajen mednarodni pristop, a hkrati se strinja z izvzetjem področja nacionalne varnosti in vojaške rabe iz Akta o umetni inteligenci, saj meni, da je to v pristojnosti nacionalnih držav. Poudarja, da bi morala regulacija temeljiti na tveganju za človekove pravice in varnost, pri čemer se zavzema za transparentnost in jasno opredelitev različnih segmentov uporabe umetne inteligence glede na potencialna tveganja. Podpira tudi regulacijo biometrične identifikacije in učinkovit upravljavski okvir. Pravno varstvo bi moralo veljati za vse, tudi za evropske institucije, in Slovenija bo aktivno sodelovala pri oblikovanju uredbe o umetni inteligenci. Republika Slovenija opredeljuje umetno inteligenco kot eno izmed prioritet in bo aktivno pristopila k vsem aktivnostim priprave usklajene verzije te uredbe v postopku trialoga med Svetom Evropske unije, Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. 

Predlog stališča Republike Slovenije je bil pripravljen v okviru posebne medresorske delovne skupine za pripravo stališč Slovenije pri usklajevanju akta v okviru postopka sprejemanja na EU ravni. Predlog stališča je bil v medresorsko usklajevanje posredovan preko 20. delovne skupine za telekomunikacije, poštne storitve in storitve informacijske družbe, v kateri sodelujejo naslednja ministrstva in urad: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, Ministrstvo za infrastrukturo in Urad Vlade za informacijsko varnost.  

Dokončno stališče bo sprejel Državni zbor Republike Slovenije v skladu s prvim odstavkom 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije.