Skoči do osrednje vsebine

Rožnati oktober in Europa Donna na seji Pododbora za spremljanje rakavih obolenj v Sloveniji

Državni sekretar Denis Kordež se je danes udeležil 3. seje Pododbora za spremljanje rakavih obolenj v Sloveniji v Državnem zboru na temo Rožnati oktober in Europa Donna. Mesec oktober je tradicionalno obarvan v rožnato z namenom osveščanja o raku dojk, tudi v Sloveniji najpogostejšem ženskem raku.

V mesecu oktobru po številnih državah sveta tečejo različne akcije ozaveščanja o najpogostejšem malignem obolenju žensk v razvitem svetu, v Sloveniji v organizaciji Europe Donne.

Državni sekretar Denis Kordež je v svojem nagovoru na seji Pododbora za spremljanje rakavih obolenj v Sloveniji najprej omenil zadnje podatke o rakavih obolenjih iz Registra raka in nadaljeval: »Najpogostejši raki so nedvomno povezani z nezdravim življenjskim slogom: kajenjem, čezmernim pitjem alkoholnih pijač, neustrezno prehrano, premalo gibanja in posledično prekomerno težo ter čezmernim sončenjem. Ogroženost z njimi lahko zmanjšamo le z učinkovitimi ukrepi primarne preventive in spremembo življenjskega sloga«.

V nadaljevanju je pohvalil in predstavil vlogo Europe Donne na področju primarne preventive: «Europa Donna – Slovensko združenje za bolj proti raku dojk je ugledna, zelo številčna in neodvisna organizacija civilne družbe, ki zastopa zdrave ženske in tiste z rakom dojk ali rodil. Organizacija je zelo aktivna na področju primarne preventive in pri vzpodbujanju zdravega življenjskega sloga, pri zagovorništvu za učinkovito zdravljenje, ustrezno rehabilitacijo in psihosocialno podporo bolnicam in njihovim svojcem. Še posebej se vaše aktivnosti intenzivirajo v mesecu oktobru".

Ministrstvo za zdravje zelo dobro sodeluje z Europo Donno, državni sekretar Kordež pa je nanizal ključne vidike sodelovanja. 

Nevladne organizacije, ki delujejo na področju raka, so pomembni in enakovredni deležniki pri pripravi in izvajanju Državnega programa obvladovanja raka (DPOR). »Evropa Donna je aktiven partner, Tanja Španič, predsednica Europe Donne, je kot njena predstavnica imenovana v Nadzorni svet DPOR,  ki državni program usmerja in spremlja njegovo izvajanje«, je povedal Kordež.

Ministrstvo za zdravje sofinancira program «ROZA - Razvojni program osveščanja in opolnomočenja zdrave populacije in žensk z izkušnjo raka«, ki ga izvaja Europa Donna. Program sloni na ozaveščanju širše javnosti o dejavnikih tveganja, pomenu zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja raka dojk in rakov rodil, ozaveščanju in opolnomočenju bolnic z rakom dojk in raki rodil, ki lahko s svojimi aktivnostmi prispevajo k izidu zdravljenja ter pomenu strokovne podpore in podpori svojcem bolnic, ki jih bolezen prav tako prizadene in potrebujejo ustrezno psihosocialno podporo.

Nadalje je državni sekretar pohvalil sodelovanje s presejalnim programom raka dojk – Dora z besedami: »Predstavnice Europe Donne so zagovornice kakovostnih populacijskih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje raka dojk, kot je program Dora, ki je od leta 2017 dalje dostopen vsem ženskam v starostni skupini med 50 in 69 let po Sloveniji. Odzivnost v program Dora je zelo dobra, gotovo gredo zasluge tudi aktivnim članicam Europe Donne, ki ženske pozivajo, da se odzovejo na vabilo programa in da si redno samopregledujejo dojke. Veselimo se tudi partnerskega sodelovanja pri nadaljnjem razvoju presejalnega programa Dora in morebitnih širitvah«.

Europa Donna je bila pomemben partner Onkološkemu inštitutu pri izvedbi pilotne raziskave o individualizirani celostni rehabilitaciji bolnic z rakom dojke v letih 2019-2022, s kratkim imenom OREH, ki sta jo financirala Agencija za raziskovalno dejavnost in ministrstvo za zdravje. »Pilotna raziskava je pokazala na ključne vrzeli pri celostni rehabilitaciji bolnic z rakom dojke in dala priporočila za izboljšave na tem področju. Veseli me, da je Ministrstvo za zdravje uvrstilo uvedbo koordinatorja celostne rehabilitacije v dveh onkoloških centrih v Sloveniji, v Onkološkem inštitutu v Ljubljani in v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, v Smernice za izvajanje zdravstvene politike za prihodnje leto«, je povedal Kordež.

Europa Donna že dolgo poudarja potrebo po sistemskih spremembah zakonodaje, ki bi posegle na več področij hkrati -  delovnopravno, pokojninsko, invalidsko – za boljšo in dostopnejšo celostno rehabilitacijo, ki bi omogočila lažje in hitrejše vračanje na delo. »Te teme so bile predmet razprave na treh okroglih mizah, kjer ste opozorile na številne nedoslednosti in sistemske pomanjkljivosti  s katerimi se srečujejo bolnice z rakom, ki se želijo vrniti v aktivno življenje«, je potrdil Kordež in nadaljeval: »Za hitrejše vračanje na delo po bolezni je nujna učinkovita celostna in poklicna rehabilitacija, prilagajanje delovnih mest, zgodnejše in bolj aktivno vključevanje delodajalcev in stroke medicine dela in preureditev pravice do nadomestila plače. Nujna je tudi prenova invalidske zakonodaje s hitrejšimi postopki, ustreznejša in primerljiva nadomestila za invalidnost ter zasuk obravnavanja nezmožnosti za delo v smeri iskanja in prepoznavanja preostale delovne zmožnosti. Vse navedene sistemske rešitve terjajo paket sprememb zakonov – zlasti zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter tudi zakona o delovnih razmerjih in zakona o varnosti in zdravju pri delu ter ustrezen dialog z vsemi deležniki in socialnimi partnerji. Vse spremembe morajo potekati sinhrono in povezano, kar je zelo zahtevno, a nujno potrebno».

Kot zadnje je državni sekretar Kordež podprl še eno točko za razpravo na seji: »V okviru Državnega programa obvladovanja raka je med aktivnostmi tudi uresničitev »pravice do pozabe«, ki bi odpravila neenakopravnost ozdravljenih bolnic in bolnikov z nekaterimi vrstami raka rakom pri dostopu do različnih zavarovanj in drugih finančnih produktov, ki jo podpira tudi Europa Donna« in dodal: »Pobudo je že potrdil  Zdravstveni svet«. 

Ob koncu nagovora se je Kordež predstavnicam Europe Donne zahvalil za dobro sodelovanje in dodal: »Želim si dobrega sodelovanja s tako pomembno organizacijo civilne družbe tudi v prihodnje«, prisotne pa pozval k razpravi.