Skoči do osrednje vsebine

Pogajalski proces naj teče za pogajalsko mizo

V zvezi s protestnim shodom Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) poudarjamo, da je po našem mnenju edino pravo mesto za soočanje mnenj, argumentov in proti-predlogov obeh pogajalskih strani vedno in samo za pogajalsko mizo, kjer je moč najti in doreči rešitve.

Ob tem dodajamo, da je izražanje različnih stališč brez dvoma legitimno, vseeno pa je smisel današnjega protesta težko razumeti, še posebej v luči dejstva, da je prav sindikalna stran na zadnji pogajalski seji, 9. oktobra, sporočila, da se sindikati pogajanj do nadaljnjega ne bodo udeleževali niti dajali odzivov na vladne predloge, oziroma, da ne bodo sami pošiljali drugih predlogov v zvezi z odprtimi vprašanji v pogajalskem procesu.

Na omenjeni seji je vladna stran predlagala, da bi se pogajanja (na temo usklajevanja še ne usklajenih delov novega zakona o plačnem sistemu javnega sektorja in tudi glede odprave plačnih nesorazmerij in spremenjenih vrednotenj delovnih mest v javnem sektorju) nadaljevala, vendar sta že na sami seji, dan kasneje pa tudi pisno, obe sindikalni pogajalski skupini izrecno poudarili, da se, dokler od vlade ne dobijo pisnega zagotovila o črtanju za njih nesprejemljivega  člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, ki določa, da se v letu 2024 vrednosti plačnih razredov v plačni lestvici ne bodo usklajevale, ne bodo udeleževali pogajanj niti ne bodo dajali nobenih odzivov ali proti-predlogov na vladne predloge, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji za nadaljevanje pogajanj.

Vsekakor je želja in interes vladne pogajalske strani, verjamemo pa, da tudi sindikalne, da se pogajanja v konstruktivnem dialogu in za pogajalsko mizo nadaljujejo in ob kompromisnih rešitvah tudi čim prej uspešno zaključijo v dobrobit vseh zaposlenih v javnem sektorju.