Skoči do osrednje vsebine

Podaljšanje povabila delodajalcem za izvedbo ukrepa »hitrejši vstop mladih na trg dela«

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) bo jutri objavil podaljšanje »Javnega povabila delodajalcem za izvedbo ukrepa Hitrejši vstop mladih na trg dela«, katerega namen je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih za nedoločen čas, pridobivanju kompetenc vključenih oseb ob pomoči mentorja ter usposabljanju ali izobraževanju vključenih oseb in njihovih mentorjev.

Cilj javnega povabila je omogočiti zaposlitev za nedoločen čas okvirno 3.350 brezposelnim mladim iz ciljne skupine. Bistvena novost podaljšanega javnega povabila je razširitev ciljne skupine za vključitev, kar pomeni, da se bodo v ukrep lahko vključevale osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ in so stare do vključno 29 let (do sedaj do 25 let). Vključenim mladim se bo omogočil hitrejši prehod v trajno zaposlitev, pridobitev delovnih izkušenj in dodatnih kompetenc, kar bo pomembno prispevalo k povečanju njihove socialne varnosti ter krepitvi odpornosti mladih zaposlenih na nihanja v gospodarstvu ob nastopu kriz.

Delodajalci bodo za zaposlitev mlade osebe prejeli mesečno subvencijo v višini od 300 do 420 evrov, ki se bo izplačevala največ 18 mesecev. Mesečna subvencija se zvišuje za 70 evrov v primeru, da delodajalec osebo vključi v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Ukrep se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, na voljo je več kot 23 milijonov evrov za subvencije iz sredstev Evropske Unije – NextGenerationEU, Mehanizma za okrevanje in odpornost.