Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka Štiglic na odprti razpravi Varnostnega sveta OZN o ženskah, miru in varnosti

Državna sekretarka Sanja Štiglic je v New Yorku sodelovala na odprti razpravi Varnostnega sveta OZN o ženskah, miru in varnosti. Zavzela se je večjo vlogo Varnostnega sveta pri uresničevanju Agende za ženske mir in varnost ter opozorila na pomen preprečevanja in obravnave povračilnih ukrepov za ženske, ki seznanjajo Varnostni svet o posameznih krizah in oboroženih konfliktih.

Državna sekretarka Sanja Štiglic med razpravo, zraven vsi udeleženci razprave v dvorani Varnostnega sveta

Državna sekretarka Sanja Štiglic med razpravo | Avtor: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Državna sekretarka Štiglic je v izjavi poudarila, da je normativna vrednost Agende za ženske, mir in varnost izjemnega pomena v kontekstu naraščajočega števila žensk in deklic po svetu, ki živijo na območjih oboroženih konfliktov in spopadov. Takšne razmere nesorazmerno bolj prizadenejo ženske in deklice zaradi negotove prehranske varnosti, prisilnih preselitev, spolnega in na spolu temelječega nasilja, trgovine z ljudmi in podobno. Slovenija se na te trende odziva z večanjem deleža razvojne in humanitarne pomoči, ki je namenjena opolnomočenju žensk in deklic.

"Agendo za ženske, mir in varnost lahko uresničimo samo z močno politično podporo in partnerstvi z vsemi zainteresiranimi stranmi, vključno z regionalnimi organizacijami, civilno družbo in mirovniki. Združeni narodi, vključno z Varnostnim svetom, morajo biti pri tem zgled. Slovenija bo kot članica Varnostnega sveta sistematično podpirala vključevanje vidika spola v delo tega organa, saj ima ta agenda posebno vlogo v slovenski zunanji politiki," je v svojem nagovoru poudarila državna sekretarka Štiglic. Najavila je tudi pridružitev pobudi skupnih zavez (angleško Shared Commitment on Women, Peace and Security), v okviru katere si članice Varnostnega sveta prizadevajo za krepitev izvajanja te agende.

Agenda za ženske, mir in varnost je okvir, ki ga je z desetimi resolucijami v zadnjih 24 letih vzpostavil Varnostni svet Organizacije združenih narodov (OZN), ki celovito obravnava vpliv oboroženih konfliktov na ženske ter njihov prispevek pri reševanju konfliktov. Letno poročilo generalnega sekretarja OZN o ženskah, miru in varnosti je bilo pripravljeno kot podlaga za odprto razpravo Varnostnega sveta in poudarja aktivnosti za celovito, enakovredno in učinkovito vključevanje žensk v vse ravni mirovnih prizadevanj, saj žal še vedno ne dosegajo zadovoljivih rezultatov. Raziskave kažejo, da so mirovni sporazumi, v pripravo in izvajanje katerih so vključene ženske, bolj učinkoviti pri zagotavljanju stabilnega in trajnega miru. Analiza 18 mirovnih sporazumov, sklenjenih v letu 2022, kaže, da ima le tretjina določbe, ki obravnavajo ženske, deklice in vidik spola. Poročilo obenem kaže, da je spolno nasilje stalnica v številnih konfliktih in da nekaznovanje tega zločina ostaja velik problem.

Odprto razpravo v Varnostnem svetu je vodil brazilski zunanji minister Mauro Vieira.

Državna sekretarka Štiglic se je med obiskov sedeža OZN v New Yorku srečala tudi s posebno predstavnico generalnega sekretarja OZN za spolno nasilje v konfliktih Pramilo Patten.