Skoči do osrednje vsebine

Nadomestne volitve v svet Krajevne skupnosti Verd v Občini Vrhnika

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Vrhnika, ki je razpisala nadomestne volitve za pet članov sveta Krajevne skupnosti Verd.

Volitve bodo v nedeljo, 17. decembra 2023.

Število volilnih upravičencev

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število
Vrhnika VOLILNA ENOTA 2 009 - Gasilski dom Verd, Verd 100, Vrhnika 785
Vrhnika VOLILNA ENOTA 3 010 - Gasilski dom Verd, Verd 100, Vrhnika 908
SKUPAJ 1.693