Skoči do osrednje vsebine

SID banka in gospodarsko ministrstvo vzpostavila nov posojilni sklad v višini 100 milijonov evrov

Slovenskim podjetjem, prizadetim zaradi neposrednih ali posrednih učinkov krize zaradi agresije Rusije proti Ukrajini ali energetske krize, so za namene investicij in tekočega poslovanja pri SID banki na voljo novi krediti z ugodnimi obrestnimi merami.

Posojilni sklad v višini 100 milijonov evrov je namenjen financiranju tehnološkega razvoja in drugih investicij ali pa financiranju likvidnosti (obratnih sredstev) v podjetjih, prizadetih zaradi ukrajinske in energetske krize.

Slovenskemu gospodarstvu je iz tega sklada za reševanje likvidnosti, podporo investicijam zaradi neposrednih ali posrednih učinkov krize zaradi agresije Rusije proti Ukrajini ponovno na voljo ugodno financiranje po Programu ORMG2. Cilj programa je prizadetim podjetjem olajšati in poceniti dostop do dolžniškega financiranja ter s tem olajšati poslovanje, ohranjati in krepiti konkurenčnost ter omogočiti nadaljnji razvoj. Krediti končnim prejemnikom nudijo ugodnosti z vidika ročnosti, zavarovanj, moratorijev in obrestnih mer, ki so praviloma nižje od tržnih. Posojila se odobravajo po pravilih državnih oziroma »de minimis« pomoči.

Program omogoča gospodarskim družbam, zadrugam in samostojnim podjetnikom posojila od 100.000 evrov naprej, financira se do 85 % vrednosti naložbe oziroma upravičenih stroškov. Ročnost kreditov znaša najmanj 2 leti, maksimalna možna ročnost kredita za naložbe pa znaša 15 let ter za obratna sredstva največ 8 let. Znesek kredita mora biti skladen s pogoji, kot jih določa naložbena strategija.

Gre za skupni ukrep Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in SID banke. Sredstva za delovanje posojilnega sklada (znanega tudi kot posojilni sklad PS6 ali ORMG2), sta namreč zagotovila v višini 25 milijonov evrov gospodarsko ministrstvo ter 75 milijonov SID banka na podlagi Pogodbe o financiranju in izvajanju Ukrepa finančnega inženiringa iz drugega odstavka 50. člena Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki je bila podpisana 4. oktobra 2023.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han poudarja pomen sodelovanja med ministrstvom in SID banko, še posebej v času napovedi ohlajanja gospodarstva na nekaterih ključnih partnerskih izvoznih trgih. To je nastopilo zaradi več obsežnih kriz (COVID-19, energetska ali ukrajinska kriza, prekinitev dobavnih verig) in po letošnjih katastrofalnih poplavah. Sodelovanje med obema institucijama je še posebej potrebno tudi zaradi hkratni potreb po intenzivni preobrazbi in krepitvi dodane vrednosti gospodarstva.

Ob tem minister Han izpostavlja prednosti financiranja s povratnimi sredstvi, kjer združujemo javne finančne vire države in SID banke: »Podjetja, še posebej mala in srednja, imajo v teh časih izziv pridobiti ugodne kredite po tržnih pogojih. Cena zadolževanja je zaradi visokih obrestnim mer trgu v tem času praviloma draga, razmere pa so deloma nepredvidljive. Za ohranjanje konkurenčnosti je ključno, da skupaj s SID banko v kriznih razmerah za gospodarstvo zagotavljamo dostopna in ugodna likvidnostna in investicijska sredstva. V praksi to pomeni, da lahko podpremo bolj tvegane posle, nižjo obrestno mero, daljše ročnosti ali moratorij na odplačilo glavnice ter nižja zavarovanja. Veliko podjetij, ki so bila prizadeta z energetsko ali ukrajinsko krizo, je bilo hkrati prizadetih tudi zaradi avgustovskih poplav 2023, torej nov ukrep posredno lahko pomaga tudi pri odpravljanju posledic poplav.«

Ob predstavitvi novega programa, je predsednik uprave SID banke, Borut Jamnik, še dodal: »Gre za še eno v nizu uspešnih sodelovanj med SID banko in državnimi institucijami, kar nas zelo veseli, saj takšna sodelovanja največ doprinesejo prav podjetjem, ki bodo prek novega posojilnega sklada pridobila ugodne vire za financiranje poslovanja. In prav takšna financiranja so nujno potrebna za konkurenčno rast podjetij, SID banka pa s tem tudi uresničuje svojo spodbujevalno vlogo v slovenskem gospodarstvu.«

Več informacij o financiranju je na spletni strani SID banke, zainteresirana podjetja pa lahko pokličejo na številko 01 2007 480 ali pošljejo e-sporočilo na naslov financiranje@sid.si.