Skoči do osrednje vsebine

Svečano prisegla pravosodna policista

Pred generalnim direktorjem mag. Bojanom Majcnom sta svečano prisegla pravosodna policista iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni in iz Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje.

Pravosodna policista sta uspešno opravila vse sklope usposabljanj in izpite ter danes izrekla prisego: »Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog varovanja in nadzora vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge ter spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine.«

Generalni direktor je pravosodnima policistoma ob uspešnem zaključku obveznosti čestital in izrazil željo, da bosta s pridom uporabljala bogato znanje, ki sta ga pridobila tekom usposabljanja ter da se bosta pri svojem delu dobro počutila. Svoje izkušnje in vtise o dosedanjem delu sta delila tudi oba pravosodna policista.

Trenutno v upravi razpisujemo 22 prostih delovnih mest za različne profile zaposlitev, največ za pravosodne policiste. Vljudno vas vabimo k prijavi.