Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 76. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 76. seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba ureja sklice na predpise EU in spreminja rok, do katerega morajo organizacije za kontrolo in certificiranje integrirane pridelave, senene prireje in ekološkega kmetovanja ter ekološkega čebelarjenja predložiti podatke o izdanih certifikatih za leto 2023. Zaradi tega se podaljša rok, do katerega mora ta seznam za leto 2023 ministrstvo poslati agenciji.

Zaradi podaljšanja roka za vključitev v kontrolo integrirane pridelave, senene prireje, ekološkega kmetovanja in ekološkega čebelarjenja za leto 2023 do 30. marca 2023 (običajno je ta rok do 31. decembra preteklega leta za naslednje leto) in izrednih vremenskih dogodkov v letošnjem poletju, organizacije za kontrolo in certificiranje integrirane pridelave senene prireje, ekološkega kmetovanja in ekološkega čebelarjenja do 25. oktobra 2023 ne morejo pripraviti seznama o izdanih certifikatih za leto 2023, ker vse kontrole še niso zaključene. Zato se ta rok podaljšuje na 1. december 2023. Zaradi tega se podaljša tudi rok, do katerega mora ta seznam za leto 2023 ministrstvo poslati agenciji, in sicer s 15. decembra 2023 na 31. januar 2024.

Z uredbo se določi tudi rok za potrditev programov biotičnega varstva rastlin za leto 2023, ki je 30. oktober 2023. Spremembe in dopolnitve uredbe ne vplivajo na pravice upravičencev.