Skoči do osrednje vsebine

Mesta mestom: že četrti razpis za dobre prakse trajnostnega urbanega razvoja

V pripravi je nov, že četrti katalog dobrih praks trajnostnega razvoja Mesta mestom, zato ste občine, javna podjetja in regionalne razvojne agencije vabljene k prijavi inovativnih praks in rešitev, s katerimi naslavljate aktualne izzive v svojem lokalnem okolju. Razpis izvajata Inštitut za politike prostora (IPoP) in Skupnost občin Slovenije ob podpori Ministrstva za naravne vire in prostor.

V zadnjih letih so se slovenske občine intenzivno ukvarjale s perečimi problemi, kot je bil na primer odziv na pandemijo, vse bolj nujno pa se zdi tudi oblikovanje ukrepov za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam. Občine pri tem izhajajoč iz lokalnih virov, pa tudi po zgledih iz tujine, razvijajo inovativne prakse in nove rešitve. 

Zato v okviru Programa evropskega teritorialnega sodelovanja (angleško The Urban Development Network Programme – URBACT) s tem razpisom nastaja že četrti v seriji katalogov, zbirka dobrih praks, katerih nosilci bodo nagrajeni, praksa pa bo predstavljena v katalogu in na sejmu Mesta mestom.

Dobra praksa trajnostnega urbanega razvoja je preizkušena praksa občine, ki naslavlja aktualne tematike, dobro deluje in zagotavlja želene rezultate ter lahko služi kot model, ki ga je mogoče prenesti v druga okolja.