Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje delovnih teles Interesnega združenja evropskih državnih meteoroloških služb

Agencija za okolje od 17. do 19. oktobra gosti zasedanje delovnih teles Interesnega združenja evropskih državnih meteoroloških služb (The European Meteorological Services’ Conference - Eumetnet).

EUMETNET je bil ustanovljen leta 1995 kot neformalna mreža evropskih državnih meteoroloških služb. Leta 2009 se je preoblikoval v gospodarsko interesno združenje s sedežem v Bruslju in trenutno združuje 31 članic.

Omogoča sodelovanje in stroškovno učinkovito izvajanje skupnih programov, ki vključujejo:

  • opazovanje vremena na območjih izven pristojnosti posameznih državnih meteoroloških služb (npr. na Severnem Atlantiku in Arktiki),
  • uvajanje novih metod za opazovanje vremena,
  • izmenjavo in obdelavo izmerjenih podatkov,
  • koordinacijo razvoja numeričnega napovedovanja vremena,
  • skupni prikaz vremenskih opozoril na območju Evrope,
  • koordinacijo aktivnosti na področju klimatologije in letalske meteorologije ter
  • usposabljanje na področju operativne meteorologije v Evropi.

Tokrat se zasedanja udeležuje 43 delegatov in članov sekretariata, več kot trideset udeležencev pa je povezanih na daljavo. Zasedanje je namenjeno odločitvam o prihodnjih programih in prioritetah članic Eumetnet v petletnem obdobju 2024–2028.

Zaradi sodelovanja v Eumetnet so tudi naše vremenske napovedi in druge storitve bolj natančne, saj nam članstvo zagotavlja dostop do podatkov in storitev, ki jih sami ne bi zmogli zagotoviti.

Združene meteorološke službe so vplivnejši partner v odnosu do drugih deležnikov, sodelovanje pa omogoča stroškovno učinkovito izvajanje skupnih programov. Nekateri so prava uspešnica in vzor tudi za ostali svet, npr. Meteoalarm, ki prikazuje vrsto in intenzivnost vremenskih opozoril nad posameznimi območji Evrope.

Od leta 2021 je izvršni direktor Eumetnet dr. Klemen Bergant, ki je bil direktor Urada za meteorologijo in hidrologijo na Agenciji za okolje.

Živimo v obdobju, ki je polno izzivov. Pričakovanja uporabnikov so vedno večja, direktive o dostopnosti podatkov zahtevajo vedno večjo odprtost baz z meteorološkimi podatki, po drugi strani pa inflacija zmanjšuje dejansko vrednost naših proračunov. Na zasedanju se usklajujemo, kako bomo z omejenimi sredstvi uspeli zagotoviti vse, kar je nujno in potrebno. Dogovoriti se moramo o obsegu in vsebini obveznih in izbirnih programov ter določiti prednostne programe za naslednje petletno obdobje, ob tem pa upoštevati hiter razvoj meteorologije in orodij kot sta strojno učenje in umetna inteligenca. Sklepe zasedanja bomo v potrditev predložili skupščini Eumetnet, ki jo sestavljajo direktorji državnih meteoroloških služb.

Udleženci zasedanja Eumetnet, Ljubljana oktober 2023

Udleženci zasedanja | Avtor: Agencija za okolje