Skoči do osrednje vsebine

Evropska kampanja ''Pravičnost v gradbeništvu'' s ciljem ozaveščanja

Včeraj se je pričela informativna kampanja Evropskega organa za delo (angleško European Labour Authority - ELA) na področju gradbeništva, ki se bo nadaljevala v letu 2024. Delavcem in delodajalcem so na spletni strani ELA na voljo gradiva in zgibanke o pravicah in obveznostih napotenih delavcev v gradbeništvu in njihovih delodajalcev.

Namen kampanje je delodajalce in zaposlene v gradbenem sektorju v Evropski uniji (EU) seznaniti z njihovimi pravicami in obveznostmi, zlasti v zvezi z napotitvijo delavcev na delo v druge države članice EU ter na drugih področjih, pomembnih za mobilnost delovne sile in o prednostih prijavljenega dela. Ključna sporočila kampanje so:

  • pravice in obveznosti napotenih delavcev,
  • napoteni delavec mora pred napotitvijo prejeti prenosni dokument A1 (PD A1),
  • za napotene delavce veljajo pogoji zaposlitve države članice gostiteljice kot so: plačilo za delo, tudi za nadure, maksimalni delovni čas in minimalni počitek, varnost in zdravje pri delu, pogoji nastanitve, če jo zagotavlja delavčev delodajalec, nadomestilo in povračilo stroškov za kritje potnih stroškov ter stroškov za hrano in nastanitev v državi članici gostiteljici,
  • seznanitev napotenih delavcev s kolektivnimi pogodbami, ki zavezujejo delodajalca, kar lahko prispeva k boljšim življenjskim in delovnim pogojem, saj lahko ugotovijo, da so upravičeni tudi do drugih ugodnosti,
  • napoteni delavci se lahko za pomoč obrnejo na pristojne organe, sindikate,
  • napoteni delavci bi morali biti obveščeni kdo je njihov delodajalec in kdo je glavni izvajalec,. 
  • delodajalci se bodo z upoštevanjem EU in nacionalne zakonodaje izognili sankcijam in izboljšali svojo blagovno znamko

Kampanjo organizira ELA v sodelovanju z Evropsko komisijo, Evropsko platformo za ukrepanje proti neprijavljenemu delu, Evropskim portalom za zaposlitveno mobilnost EURES, državami članicami Evropske unije (EU) in socialnimi partnerji. Na spletni strani ELA je na voljo več informacij o kampanji Pravičnost v gradbeništvu (v angleščini)