Skoči do osrednje vsebine

Razpis za krepitev temeljnih kompetenc odraslih

Javni razpis sofinancirata ministrstvo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji. Rok za prijavo je 3. november 2023 do 14.00.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje z objavo prvega javnega razpisa »Temeljne kompetence 2023-2029« Javni razpis Temeljne kompetence 2023-2029 začenja izvajanje nove finančne perspektive oziroma Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, v okviru katerega ima sicer predvidenih dobrih 317 milijonov evrov pravic porabe. Predvidene ukrepe Programa bosta ministrstvo in Evropska unija sofinancirala iz Evropskega socialnega sklada plus, Evropskega sklada za regionalno politiko in Sklada za pravični prehod.

Gre za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih kompetenc. Namen javnega razpisa je namreč povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati njihove kompetence, ki jih potrebujejo tako na trgu dela, kot tudi zaradi večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja. Ta jim omogoča delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Na javnem razpisu lahko kot prijavitelj kandidira javna organizacija za izobraževanje odraslih, ki izpolnjuje ustrezne pogoje. Skupna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis do vključno leta 2029, pa je okvirno do 37 milijonov evrov.

V programe, ki se jih načrtuje v okviru javnega razpisa, se bo lahko vključilo 52.000 odraslih.