Skoči do osrednje vsebine

Šesto periodično poročilo o izvajanju Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih

Vlada Republike Slovenije je na svoji 75. redni seji 12. oktobra 2023 sprejela Šesto periodično
poročilo Vlade Republike Slovenije o izvajanju Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih
jezikih v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: šesto periodično poročilo).

Šesto periodično poročilo je pripravljeno na podlagi prispevkov in skupnega sodelovanja pristojnih
državnih organov in Obalne samoupravne skupnost italijanske narodnosti, Pomurske madžarske
samoupravne narodne skupnosti in Sveta romske skupnosti Republike Slovenije ter v skladu s
smernicami Sveta Evrope.

Republika Slovenija je Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih podpisala 3. julija
1997, ratificirala 19. julija 2000, v Uradnem listu Republike Slovenije je bila objavljena 4. avgusta
2000. Ob deponiranju listine o ratifikaciji 4. oktobra 2000 je predložila izjavo, da bodo sprejeta
določila veljala od 1. januarja 2001.