Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za mikroposojila v kmetijstvu

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je v petek, 13. oktobra, v Uradnem listu številka 106/2023 objavil Javni razpis za finančni produkt AGRO FI mikro, ki je namenjen majhnim kmetijam in mladim kmetom.

Gre za finančni instrument v kmetijstvu, ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) s SRRS kot izvajalcem finančnih inštrumentov vzpostavilo kot odgovor na prepoznane potrebe kmetovalcev po dostopnejših povratnih oblikah financiranja projektov in naložb v rast in razvoj.

Vrečka z oznako "evro", v ozadju je njiva

Simbolična slika-vrečka z oznako "evro" pred njivo | Avtor: Andrii Yalanskyi/Shutterstock

Finančni produkt AGRO FI mikro bo omogočil majhnim kmetijam in mladim kmetom lažji dostop do virov financiranja za izboljšanje tekočega poslovanja, doseganja večje tržne usmerjenosti, razvoj kmetijskega gospodarstva in obnovo po naravnih nesrečah. Prednosti finančnega produkta:

  • mikroposojilo v višini od 5000 do 25.000 evrov,
  • brezobrestno mikroposojilo,
  • doba vračanja najmanj 12 in največ 60 mesecev od datuma podpisa pogodbe, moratorij na odplačilo glavnice največ 12 mesecev,
  • brez stroškov dodelitve, sklepanja, vodenja ter predčasnega vračila mikroposojila

Vlogo na razpis je možno oddati v obdobju od 30. oktobra 2023 do 17. maja 2024, oziroma do porabe sredstev.

Na spletni strani SRSS je na voljo več informacij o vsebini finančnega produkta AGRO FI mikro.