Skoči do osrednje vsebine

Sodelovanje Tržnega inšpektorata Republike Slovenije v projektu CASP 2022

Projekti CASP (angleško Coordinated Activities on the Safety of Products) omogočajo organom za nadzor trga držav članic EU in Evropskega gospodarskega prostora, da sodelujejo pri krepitvi varnosti proizvodov, danih na enotni trg EU.

V okviru projekta CASP 2022 smo sodelovali v treh aktivnostih: Ozone Air Purifiers and Sterilisers, Online Market Surveillance in Risk Assessment and Management

Namen aktivnosti Ozone Air Purifiers and Sterilisers je bil ugotoviti stanje generatorjev ozona in UV-C sterilizatorjev na trgu v povezavi z izpolnjevanjem varnostnih zahtev po Direktivi o nizkonapetostni opremi 2014/35/EU oziroma po zadevnih standardih za tovrstne proizvode.

Spletni nadzor trga je sestavni del tržnega nadzora in zahteva posodobitev tradicionalnih pristopov k nadzoru spletne prodaje, ki eksponentno raste, kar nadzornim organom otežuje spremljanje in odzivanje na tok izdelkov, ki vstopajo v EU ter zagotavljanja varstva potrošnikov v skladu z novo uredbo o nadzoru trga (EU) 2019/1020, ki podeljuje nadzornim organom niz pooblastil za zagotavljanje učinkovitega nadzora.

Cilji aktivnosti Online Market Surveillance so bili proučiti zakonodajni okvir, ki se ukvarja s spletnimi trgovinami zunaj EU, doseganje skupnega razumevanja težav in rešitev pri spletnem nadzoru trga, izmenjava mnenj in izkušenj o skrivnem nakupovanju, izboljšati predloge za varnost izdelkov in spletne odstranitve. Predstavljen je bil razvoj orodij za pomoč nadzornim organom pri ustreznem nadzoru varnosti izdelkov, kupljenih prek spleta (npr. orodje EC eSurveillance), izmenjava orodij spletnega nadzora trga in najboljših praks, razvitih in uporabljenih v drugih državah članicah EU.

V okviru aktivnosti projekta CASP 2022 smo sodelovali tudi v aktivnosti Risk Assessment and Management, katere namen je bil predlagati enoten pristop k obravnavi trendov in izvedbi preventivnih ukrepov ter izdelati smernice za določitev prioritet in identifikacijo novih tveganj in pripraviti predloge ocene tveganja za izbrane primere proizvodov.

Rezultati projekta CASP 2022 (v angleščini) so na voljo na njihovi spletni strani.