Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Ministrstvo za kulturo je 13. oktobra 2023 v Uradnem listu Republike Slovenije in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavilo javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Zadnji rok za prijavo je 13. november 2023.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: ima univerzitetno izobrazbo oziroma izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer iz stroke s področja dela muzeja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dela muzeja, sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu. Obvladati mora slovenski jezik in angleški jezik na višji ravni ter dodatno obvladati najmanj en svetovni jezik na osnovni ravni. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti tudi program delovanja muzeja v prihodnjih petih letih. Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje.