Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Moderna galerija

Ministrstvo za kulturo je 13. oktobra 2023 v Uradnem listu Republike Slovenije in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavilo javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Moderna galerija. Zadnji dan roka za prijavo je 13. november 2023.

Kandidat mora imeti na področju dela zavoda najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven. Imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela zavoda. Kandidat mora imeti sposobnost za organiziranje in vodenje dela zavoda, imeti visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika, znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti vizijo poslovanja zavoda za obdobje svojega mandata. Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Moderna galerija.