Skoči do osrednje vsebine

Slovenska delegacija je v sklopu Analitskega središča študijsko obiskala Nizozemsko

Od 2. do 4. oktobra je v sklopu projekta Analitsko središče, ki je namenjen nadgradnji postopkov ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti tako na sistemski kot na institucionalni ravni, potekal študijski obisk na Nizozemskem.

Osemčlanska delegacija, ki so jo poleg predstavnic ministrstva dr. Mojce Štraus, mag. Mojce Planšak in Polone Knific sestavljali tudi dr. Mihaela Zavašnik iz Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (Šola za ravnatelje), dr. Gašper Cankar iz Državnega izpitnega centra, Saša Grašič in dr. Lidija Stermecki iz Centra za poklicno izobraževanje ter Maja Kamin iz Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo, je v dveh dneh v Utrechtu obiskala Inšpektorat za izobraževanje (v angleščini) in organizaciji Stichting leerKRACHT (v nizozemščini), POORAD (v nizozemščini) (Združenje za osnovne šole) ter eno srednjo (v nizozemščini) in osnovno šolo (v nizozemščini) kot primera dobrih praks. Tretji dan pa je obiskala Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in znanost (v angleščini) v Haagu, kjer se je še podrobneje seznanila z nizozemskim izobraževalnim sistemom ter pristopi in metodami, ki omogočajo razvoj ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. V sklopu študijskega obiska je slovenska delegacija dobila zelo dober vpogled v nizozemski izobraževalni sistem in si z gostitelji izmenjala izkušnje.

Pridobljena znanja bodo v prihodnje pripomogla pri delu in krepitvi Analitskega središča ter podpornih javnih zavodih, zlasti na področju oblikovanja komunikacijskih poti in orodij ter oblikovanju kazalnikov kakovosti na sistemski in institucionalni ravni, kar je ključno za politično odločanje in posledično dvig kakovosti pedagoške prakse.

Analitsko središče je bilo na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje v okviru Sektorja za kakovost in analize na Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja ustanovljeno februarja letošnjega leta in se financira z evropskimi sredstvi za okrevanje in odpornost. Povezuje se s ključnimi deležniki v slovenskem izobraževalnem sistemu, ki se ukvarjajo z ugotavljanjem in zagotavljanjem kakovosti.

Slovenska delegacija na študijskem obisku na Nizozemskem

Slovenska delegacija na obisku na nizozemskem Ministrstvu za izobraževanje, kulturo in znanost

Slovenska delegacija na obisku na nizozemskem Ministrstvu za izobraževanje, kulturo in znanost | Avtor: Arhiv Analitskega središča

1 / 4