Skoči do osrednje vsebine

Zagon nacionalne kontaktne točke Evropske pobude za mesta v Sloveniji

V naslednjih mesecih bo pričela delovati evropska mreža Urbanih kontaktnih točk, kot se imenujejo nacionalne info točke za Evropsko pobudo za mesta (angleško European Urban Initiative -EUI). V Sloveniji bo naloge Urbane kontaktne točke opravljal Inštitut za politike prostora (IPoP).

Evropska pobuda za mesta (EUI) si prizadeva krepiti celostne in participativne pristope k trajnostnemu urbanemu razvoju. Mestom nudi številne priložnost za razvoj inovativnih rešitev in krepitev kacapitet.

Osrednja aktivnost Evropske pobude za mesta so razpisi za inovativne projekte (prej angleško Urban Innovative Actions − UIA), s katerimi lahko mesta pridobijo do 80 odstotkov sofinanciranja za svoje inovativne projekte v višini do 5 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ti razpisi so sicer rezervirani za območja z višjo stopnjo urbaniziranosti (tabela slovenskih upravičencev). Tem mestom so na voljo manjši razpisi, namenjeni izmenjavi znanja in izkušenj ter medsebojni pomoči med mesti.

Vsem mestom, ne glede na velikost in stopnjo urbaniziranosti, so ob tem na voljo številna izobraževanja ter dostop do širokega nabora znanja, ki črpa tudi iz drugih evropskih pobud in programov, namenjenih urbanemu razvoju.

Poleg tega pa Evropska pobuda za mesta podpira tudi delo partnerstev Urbane agende za EU in predvideva tesno sodelovanje s programom URBACT (angleško The Urban Development Network Programme-URBACT).

Več informacij o programu najdete na spletni strani URBACT (v angleščini).  

Mreža nacionalnih kontaktnih točk

Dodatno podporo mestom bo nudilo omrežje Urbanih kontaktnih točk (angleško Urban contact point - UCP) v državah članicah. Točke delujejo v nacionalnih jezikih in so vez med pobudo ter oblikovalci mestnih politik in strokovnjaki na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. V Sloveniji bo to vlogo opravljal IPoP - Inštitut za politike prostora vzporedno in skupaj z vlogo Nacionalne URBACT točke.

 Naloge Urbanih kontaktnih točk so: 

  • povečati število oblikovalcev mestnih politik in strokovnjakov na vseh nivojih upravljanja, ki sodelujejo v EUI aktivnostih,
  • izboljšati veščine in zmogljivosti oblikovalcev mestnih politik in strokovnjakov na vseh nivojih upravljanja na področju trajnostnega urbanega razvoja,
  • spodbujanje upravičencev, da izkoristijo podporo in priložnosti, ki jih ponuja EUI.

Želite izvedeti več?

Prijavite se na novičnik Inštituta za politike  prostora mesta.si, v katerem mesečno obveščajo o novicah in razpisih programa URBACT in Evropske pobude za mesta.

Kontakt: eui@ipop.si