Skoči do osrednje vsebine

V Evropski odbor za socialne pravice izvoljen dr. Grega Strban

V okviru 1477. zasedanja Odbora ministrskih namestnikov (OMN), ki je potekal 4. oktobra, je bil izvoljen v Evropski odbor za socialne pravice pri Svetu Evrope dr. Grega Strban, z mandatom do 31.decembra 2028.

Evropski odbor za socialne pravice (ESCR) je  nadzorni organ, ustanovljen na podlagi Evropske socialne listine (ESL). Sestavljajo ga neodvisni strokovnjaki iz držav pogodbenic, ki jih izvoli Odbor ministrov pri Svetu Evrope na predlog države pogodbenice. Glavna naloga ECSR je sprejemanje odločitev o ustreznosti izvajanja ESL v državah pogodbenicah.

Dr. Grega Strban je redni profesor, predstojnik katedre za delovno in socialno pravo in nekdanji dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Ima bogate mednarodne izkušnje in ustrezna znanja na področju delovnega in socialnega prava, s katerimi bo prispeval tako h kakovostnejšemu delu Evropskega odbora za socialne pravice kot ugledu Republike Slovenije v mednarodnem okolju. K uspehu kandidature je pripomoglo dejstvo, da je bil predlagan odličen kandidat, ki je izstopal s svojim življenjepisom in izkušnjami v nacionalnem in mednarodnem okolju.